Now showing items 2366-2385 of 2388

  • Økologisk mat i storhusholdninger - utfordringer og muligheter 

   Dalen, Gunhild Akervold; Granli, Britt Signe; Olsen, Nina Veflen; Longva, Åshild; Grini, Ida Synnøve (Research report, 2015)
   Formålet med rapporten er å kartlegge storhusholdningers syn på utfordringer og muligheter knyttet til bruk av økologiske produkter. Rapporten bygger på en seminarrekke i 2012 samt to undersøkelser utført av Nofima; en ...
  • Økonomi og driftsrutiner i fangstbasert akvakultur av torsk.Fokus på oppdrettsleddet 

   Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Denne studien har kartlagt erfaringer ved drift av anlegg for fangstbasert akvakultur av torsk. Det er fokusert på kostnadsforhold, vekst, driftsrutiner og teknologi. I tillegg modelleres lønnsomheten i driften av et tenkt ...
  • Økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks 

   Iversen, Audun; Ziegler, Friederike; Rotabakk, Bjørn Tore (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
   Denne rapporten undersøker økonomiske og miljømessige effekter av superkjøling av laks. Effektene belyses gjennom eksempler på to viktige varestrømmer, laks til Europa med trailer og flyfraktet laks til Asia. Superkjøling ...
  • Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer – Faglig sluttrapport 

   Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Standal, Dag; Bendiksen, Bjørn Inge; Jafarzedeh, Sepideh; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Denne rapporten oppsummerer aktiviteten i prosjektet Økonomiske og miljømessige konsekvenser av reguleringer og institusjonelle rammer. Prosjektet retter oppmerksomheten mot i hvor stor grad ulike former for fangstreguleringer ...
  • Økt holdbarhet av fiskefilet ved gelatin-coating 

   Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats; Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Torsk-, sei- og kveitefilet er dyppet i en blanding av fiskegelatin (fra torskeskinn) og ekstrakt fra mjødurt (Filipendula ulmaria). Mjødurtekstraktet inneholder mye antioksidanter og antibakterielle forbindelser. Gelatin ...
  • Økt holdbarhet på utvannet tørrfisk for innenlandsmarkedet 

   Herland, Hilde; Joensen, Sjurdur; Rotabakk, Bjørn Tore (Research report, 2014)
   Utvannet tørrfisk er et krevende produkt når det gjelder holdbarhet i kjølt tilstand. På grunn av høyt bakterieinnhold er det nødvendig å hemme eller drepe disse for å kunne oppnå en holdbarhet som gjør at produktene kan ...
  • Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer for norsk sjømatindustri 

   Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   De siste årene har sjømatkonsumet i Norge blitt redusert. Denne rapporten ser på muligheter og barrierer innen norsk sjømatindustri for å bidra til økt konsum av sjømat. Denne delen av rapporten er basert på intervju av ...
  • Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel 

   Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   De siste årene har sjømatkonsumet i Norge blitt redusert. Denne rapporten ser på muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel for økt konsum av sjømat. Rapporten er basert på intervju av kategoriansvarlig for sjømat ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger 

   Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar (Research report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 1. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger - var ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren». Programmet ble startet opp i 2011 og avsluttet sommeren 2016. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk 

   Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 2. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk – er en ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 3. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge – er en aktivitet ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting 

   Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» – Arbeidspakke 4. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 4 – Markedsbasert høsting – er en aktivitet som har hatt ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold 

   Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 5. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold – er en ...
  • Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering 

   Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
  • Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff 

   Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth (Research report, 2014)
  • Økt utnyttelse av plommer, søtkirsebær og bringebær med høytrykksprosessering 

   Hovda, Maria Befring; Vangdal, Eivind; Rode, Tone Mari (Research report, 2014)
   I Norge er det et mål å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker. Ved økt produksjon av disse, vil man i høysesongen kunne få en høyere produksjon enn det som blir solgt for fersk konsum. Høytrykksprosessering (HP) kan ...
  • Økt verdiskaping fra biprodukter og bifangst 

   Olsen, Jan-Vidar; Tobiassen, Torbjørn (Research report, 2004)
   I år 2001 var det mulig å ta ut ca 110.000 tonn biprodukter fra den norske laksefiskproduksjonen. Biprodukter fra sjømat har tidligere blitt betraktet som avfall og dermed uegnet til produksjon av produkter med høyere ...
  • Økt verdiskaping ved utnyttelse av fiskeskinn 

   Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Målsetningen med prosjektet er, gjennom formidling av kunnskap og nye ideer, å bidra til økt verdiskaping av fiskeskinn fra filetindustrien. Rapporten gir en oversikt over råstoffgrunnlag, råstoffets egenskaper og det ...