• The impact of extrusion parameters on physicochemical, nutritional and sensorial properties of expanded snacks from pea and oat fractions 

  do Carmo, Cátia Saldanha; Varela, Paula; Poudroux, Claire; Dessev, Tzvetelin; Myhrer, Kristine S.; Rieder, Anne; Zobel, Hanne; Sahlstrøm, Stefan; Knutsen, Svein Halvor (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  The objective of this study was to explore the production of an expanded snack entirely based on pea- and oatrich fractions using the extrusion technology. The effect of the die temperature, HZ6 (146–175 °C) and blend ...
 • Tidlig innfarging av regnbueørret – kvalitet på rogn og muskel 

  Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Kalberg, Monica (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  Den overordnede idéen for dette prosjektet er å øke verdiskapingen innen oppdrett av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) i Norge gjennom kombinert produksjon av matfisk og konsumrogn. Fra tidligere forsøk med ørret fra ...
 • Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk 

  Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  Denne rapporten presenterer resultater fra analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst torsk, hyse og sei for perioden 2009–2017. Resultatene viser at omsetning gjennom auksjon går ned og at salg på kontrakt øker. I ...
 • Nye omega-3-kilder i fôr til laks 

  Ruyter, Bente; Kousoulaki, Katerina; Krasnov, Aleksei; Sissener, Nini; Simon, Cedric; Mørkøre, Turid; Bou, Marta; Østbye, Tone-Kari K; Bæverfjord, Grete; Sanden, Monica; Romarheim, Odd Helge; Carlehög, Mats; Ytrestøyl, Trine; Lutfi Royo, Esmail; Berge, Gerd Marit (Nofima rapportserie;, Research report, 2019)
  Dette prosjektet har hatt som hovedmål å skaffe kunnskap om utnyttelse av to nye DHA-kilder i fôr til laks, henholdsvis olje fra genmodifisert raps og mikroalgen Schizochytrium sp. Prosjektet har hatt et spesielt fokus på ...
 • Model for heat and mass transport during cooking of cod loin in a convection oven 

  Blikra, Marthe Jordbrekk; Skipnes, Dagbjørn; Feyissa, Aberham H. (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  Mathematical modeling of cooking of several muscle foods has been accomplished, however there are very few models predicting cooking of fish. In this study, a 3D mathematical model of transport phenomena describing baking ...

View more