Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMørkøre, Turid
dc.date.accessioned2018-12-10T10:31:15Z
dc.date.available2018-12-10T10:31:15Z
dc.date.created2015-02-04T15:40:49Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.isbn978-82-7251-667-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576859
dc.description.abstractOppdrettere og produsenter har opplevd økt innslag av bløt tekstur i oppdrettslaks. Derfor har FHF initiert et prosjekt "Kartlegging av faktorer som påvirker tekstur i laks" med formål å kartlegge omfanget og å finne årsakssammenhenger. Denne rapporten er skrevet i tilknytning til dette prosjektet og har som formål å sammenstille kunnskap som bidrar til variasjon i tekstur. Rapporten ble lagt frem på en workshop som ble arrangert av FHF på Hell i februar 2008, der aktører fra laksenæringen og forskere drøftet problemstillingen og alternative tiltak for å begrense problemet med bløt filet. Rapporten konkluderer med at det er avgjørende å skaffe kunnskap om biokjemiske og morfologiske faktorer som påvirker teksturen. Kunnskap om bakenforliggende årsaker til teksturvariasjoner, vil i større grad gi oppdretterne mulighet til å målrette produksjonsbetingelsene slik at filetkvaliteten tilfredsstiller krav i ulike markeder for oppdrettslaks. Følgende kunnskapsbehov trekkes frem spesielt: • Behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom tekstur og tilvekst, fôr og fôring/sulting. • Optimal sultetid geografisk og ved ulike årstider • Variasjon i vekstmønsteret til muskelfibrene gjennom året og mellom ulike deler innen samme filet. • Faktorer som påvirker aktiviteten til muskelnedbrytende enzymer (bl.a. miljøforhold og fôr) • Betydning av plantebasert råstoff • Betennelseslignende tilstander i muskelvev, sammenheng til fôrkilde og samspill med temperatur • Skreddersydd slaktefôr • Sammenheng mellom avvikende tekstur og fysiologiske/morfologiske tilstander • Betydning av oppvekstvilkår i tidlige livsfaser.
dc.description.abstractTekstur i oppdrettslaks. Kunnskapsstatus og forhold som bidrar til fastere filet
dc.language.isomis
dc.publisherNofima AS
dc.relation.ispartofNofima rapportserie
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=xdItebo6x8WlzBeW4vzqhz2MD3vDjoGBctzFoCRFr8M%3d&docid=06a1df1c5f3204a059438439083602004
dc.titleTekstur i oppdrettslaks. Kunnskapsstatus og forhold som bidrar til fastere filet
dc.title.alternativeTekstur i oppdrettslaks. Kunnskapsstatus og forhold som bidrar til fastere filet
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber32
dc.source.issue32/2008
dc.identifier.cristin1217063
dc.relation.projectNofima AS: 20569
cristin.unitcode7543,2,5,0
cristin.unitnameSjømatindustri
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel