Velkommen til Nofimas institusjonsarkiv. Nofima er et av Europas største næringsrettede forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien. Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden. Vil du vite mer så se vår hjemmeside

Welcome to Nofima`s institutional archive. Nofima is one of the largest institutes for applied research within the fields of fisheries, aquaculture and food research in Europe.

Sub-communities within this community

Collections in this community

Recent Submissions

View more