Recent Submissions

 • Evaluering av fangstskader ved bruk av hyperspektral avbildning 

  Jensen, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjúrður; Romeyn, Rowan Peter; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn Inge; Martinsen, Gustav; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Metoden «Fangstskadeindeks» for sensorisk kvalitetsvurdering og registrering av ulike skader som kan oppstå på torsk under fangst og håndtering av torsk er tidkrevende. Det vil være en fordel om slik kvalitetsvurdering kan ...
 • Drift og videreutvikling av bærekraftportalen – Fase 2. Faglig sluttrapport FHF-prosjekt 901541 

  Mikkelsen, Eirik Inge; Robertsen, Roy; Myhre, Magnus Stoud (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Dette er faglig sluttrapport fra prosjektet «Drift og videreutvikling av bærekraftportalen – Fase 2». Prosjektet har vært finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF), prosjekt 901541. Prosjektet ...
 • Teknologi for automatisk sortering av tørrfisk 

  Nilsen, Heidi; Ortega, Samuel; Nyrud, Thomas; Karlsen, Amanda Katrine; Lindberg, Stein-Kato; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Tørking av fisk ute på hjell er en tradisjonell og mye brukt metode for konservering av fisk. Kvaliteten på sluttproduktet blir i stor grad avhengig av værforhold under tørking og kvaliteten på råstoffet som henges. Når ...
 • Guideline for harmonisation of measures and protocols related to consumer behaviour as an outcome. D4.4 

  Heide, Morten; Almli, Valerie Lengard; Ervina, Ervina (Research report, 2022)
 • Skin detachment from salmon and rainbow trout 

  Mørkøre, Turid; Sveen, Lene; Boahemaa-Kobil, Eunice E.; Larsson, Thomas; Lefrancois, Arnaud; Roth, Bjørn; Rojo, Maria B.; Moinhos, Timotè; Sone, Izumi; Røsvik, Marte; Formanowicz, Julia; Mojir, Zahra Y.; Conde, Helena M. M. (NMBU Student Journal of Life Sciences, Research report, 2023)
  A survey aimed at relevant stakeholders highlighted loose skin as a quality concern since 2019. The issue is typically detected after storage, with indications of higher prevalence during late spring-summer in Southern-West ...
 • Testing av rekeskallmel i torskefôr – Faglig sluttrapport 

  Bogevik, André Sture; Jonassen, Thor Magne; Alvestad, Rene; Chikwati, Elvis Mashingaidze; Løkka, Guro; Kortner, Trond M. (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
 • Policy tools for sustainable and healthy eating: Enabling a food transition in the Nordic countries 

  Jungsberg, Leneisja; Berlina, Anna; Ormstrup Vestergård, Louise; Guðmundsdóttir, Hjördis; Ueland, Øydis (Research report, 2024)
  This report delves into the gap between prevailing Nordic diets and the Nordic Nutrition Recommendations (NNR) 2023, emphasizing the necessity of implementing policy instruments designed to guide the food environment towards ...
 • Emosjoner og sjømat – Hvilke emosjonelle reaksjoner har unge voksne til sjømat? 

  Bergsnev, Kamilla; Govaerts, Florent; Altintzoglou, Themistoklis (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Sjømatkonsumet avtar i Norge, spesielt hos de unge voksne. Tidligere forskning har vist at pris og sensoriske egenskaper er avgjørende for matvalg, inkludert sjømat. Forskning har også vist at faktorer som både tilgjengelighet ...
 • Environmental risk assessment of genetically modified sterile VIRGIN® Atlantic salmon for use in research trials in aquaculture sea-cages 

  Hindar, Kjetil; Bodin, Johanna Eva; Duale, Nur; Jevnaker, Anne-Marthe Ganes; Garseth, Åse Helen; Malmstrøm, Martin; Prydz, Kristian; Sipinen, Ville Erling; Thorstad, Eva Bonsak; Berg, Paul Ragnar; Dalen, Knut Tomas; Mo, Tor Atle; Olesen, Ingrid; Rimstad, Espen; Velle, Gaute (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  One of the substantial environmental challenges posed by the aquaculture industry is the escape of farmed Atlantic salmon (Salmo salar), which can mate with wild Atlantic salmon and alter the genetic composition of the ...
 • Metoder for påvisning av Listeria i mat og produksjonsmiljø – Delrapport 2: Nye metoder og teknologier 

  Moen, Birgitte; Langsrud, Solveig; Fagerlund, Annette (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Det er et stort ønske fra aktører i sjømatindustrien å få en raskere metode for påvisning av listeria. Som en del av et FHF prosjekt så er det vurdert om det er faglig og teknisk mulig å utvikle en metode for påvisning av ...
 • Hurtigmetoder for påvisning av listeria (Faktaark) 

  Moen, Birgitte; Fagerlund, Annette; Langsrud, Solveig (Other type of report, 2024)
  For å forebygge listeria i mat er det viktig med raskere metoder for påvisning. Nofima har kartlagt hvilke metoder for påvisning av Listeria monocytogenes som finnes på markedet og vurdert mulighetene for å utvikle en ...
 • Validering av nytt HPLC-system for analyse av astaxanthin (BIOLAB A 23) 

  Hovde, Gunnhild; Asbjørnsen, Bente (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  Det ble validert et nytt HPLC-system for metoden BIOLAB A 23 Astaxanthin. Det nye instrumentet er en Agilent 1260 Infinity II og erstatter en Perkin Elmer Series 200. Det er ingen endringer i metodens prinsipp eller ...
 • CtrlAQUA - Annual Report 2017 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture 

  Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Kraugerud, Reidun Lilleholt; Thøring, Stine (Research report, 2018)
 • CtrlAQUA - Annual Report 2016 - CtrlAQUA - Centre for Closed-Containment Aquaculture 

  Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Terjesen, Bendik Fyhn (Research report, 2017)
 • Electrical stunning and killing of lumpfish with commercial waterbath and dry stunners 

  van de Vis, Hans; Reimert, Henny; Grimsbø, Endre; Gerritzen, Marien; Foss, Atle; Roth, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Lumpfish, ranging in size from 146-4200 g, were placed in an electric dry stunning unit head first and exposed to 50 Hz, 240 V AC for 0.5 or 1 s and thereafter 4.5 or 9 s of electricity, thus 5 and 10 s respectively. In ...
 • Relevant product categories from mesopelagic fisheries. D3.8 

  Solstad, Runar Gjerp; Bald, Carlos; Iñarra, Bruno; Hayes, Maria; Jenssen, Marte; Gallagher, Michael; Wiech, Martin; Albrektsen, Sissel (Research report, 2022)
 • Ferskfiskordningen – En ny evaluering 

  Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent Magne (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Ferskfiskordningen har som formål om å øke tilførselen av fersk fisk til landindustrien utenfor hovedsesongen, og har virket siden 2013. Ordningen ble sist evaluert i 2017. Mandatet for denne evalueringen har vært å vurdere ...
 • Makroalger i mat – en studie av muligheter og utfordringer i Sverige og Finland 

  Johansen, Ove; Voldnes, Gøril (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Rapporten beskriver situasjonen for tang- og tareoppdrett i Norge og ser nærmere på potensialet for bruk av tang og tare i mat i våre nærmarkeder Sverige og Finland. Tang- og tarenæringen i Norge har ambisjoner om å øke ...
 • Produksjonshygiene og holdbarhet av islagret pre-rigor laksefilet. Sluttrapport – FHF-prosjekt 900938 

  Langsrud, Solveig (Nofima rapportserie, Research report, 2015)
  Målet med prosjektet var å bygge opp et kunnskapsgrunnlag for å oppnå lenger og mer stabil holdbarhet på islagret laks. Mikrobiologisk vekst, senoriske endringer og forbrukeroppfatning av laksefilet som var tilsatt ulike ...
 • Kvalitetsutfordringer på stor snurrevadtorsk - årsaker og mulige tiltak 

  Tobiassen, Torbjørn Inge; Joensen, Sjúrður; Kristoffersen, Silje; Martinsen, Gustav; Hansen, Kristin Beate; Olsen, Stein Harris; Esaiassen, Margrethe (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
  Stor snurrevadfanget fisk har andre typer skader enn fisk som er fanget med andre redskap, eksempelvis garn. Målsettingen med arbeidet som presenteres her var å kartlegge type og omfanget av skader på stor snurrevadfanget ...

View more