Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHaugen, John-Erik
dc.contributor.authorOterhals, Åge
dc.date.accessioned2018-11-26T11:24:53Z
dc.date.available2018-11-26T11:24:53Z
dc.date.created2018-11-23T09:35:16Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.isbn978-82-8296-555-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574804
dc.description.abstractKonvensjonell og ny prosessteknologi for raffinering av marine oljer er blitt kartlagt ved gjennomgang av tilgjengelig litteratur og patenter og vurdert for mulig anvendelse til raffinering av råolje fra makrell restråstoff. Det eksisterer noe litteratur på raffinering av marine råoljer, men lite på råolje fra restråstoff fra fisk. Dessuten er lite dokumentert på makrellolje. Det er derfor lagt vekt på å prioritere teknologi anvendt på råolje fra beslektede arter (sild, lodde, sardin), som vil være mest relevant for prosessering av makrellolje. Det meste av rensemetodene i litteraturen er basert på laboratoriestudier, som innebærer at disse metodene fortsatt er på FoU stadiet. Noen av teknikkene vil kunne egne seg til industriell prosessering av vegetabilske oljer, men de fleste nye teknikkene har sine begrensninger med hensyn til bruk på marine oljer med en høy andel flerumettede fettsyrer. Den største tekniske utfordringen er oksidasjon, isomerisering og polymerisering av oljen under prosessering, skalerbarhet og kostnader i industriell skala. Hovedkonklusjonen er at konvensjonell raffineringsteknologi vil være mest aktuell til foredling av råolje fra makrell restråstoff, m.a.o. alkalisk avsyring, bleking ved bruk av blekejord og aktivt kull, vinterisering ved bruk av tørrfraksjonering og deodorisering ved bruk av dampstripping.
dc.description.abstractKartlegging av teknologi til raffinering av makrellolje
dc.description.abstractSurvey of technology for refining of mackerel oil
dc.language.isomis
dc.publisherNofima AS
dc.relation.ispartofNofima rapportserie
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie
dc.titleKartlegging av teknologi til raffinering av makrellolje
dc.title.alternativeKartlegging av teknologi til raffinering av makrellolje
dc.title.alternativeSurvey of technology for refining of mackerel oil
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber27
dc.source.issue18/2018
dc.identifier.cristin1634093
dc.relation.projectNofima AS: 12191
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 901370
cristin.unitcode7543,3,1,0
cristin.unitcode7543,1,3,0
cristin.unitnameMat og helse
cristin.unitnameErnæring og fôrteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel