Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Ragnar Ludvig
dc.contributor.authorStrøm, Terje
dc.contributor.authorSunnanå, Knut
dc.contributor.authorAkse, Leif
dc.contributor.authorEdvardsen, Torgeir
dc.date.accessioned2018-11-22T10:01:56Z
dc.date.available2018-11-22T10:01:56Z
dc.date.created2014-11-20T13:52:03Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.isbn82-7251-450-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2574298
dc.description.abstractRapport fra en arbeidsgruppe nedsatt for å fremme forslag til ny strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø for nye FoU-tilbud til sjømatindustrien. Gruppen fikk i oppgave å gi innspill til styrene i Norges Fiskerihøgskole og Fiskeri¬forsk¬ning om hvordan de to institusjonene i samarbeid kan styrke satsingen overfor norsk fiske- og sjømatindustri. Gruppens anbefalinger er at styrene i Norges fiskerihøgskole og Fiskeriforskning fatter følgende beslutninger: At: " det blir inngått en samarbeidsavtale mellom Norges fiskerihøgskole og Fiskeri¬forskning som omfatter FoU og undervisning innenfor næringsmiddel¬området; " det arbeides mot Norges forskningsråd for å få et Strategisk program (SIP/SUP) innenfor marin næringsmiddelproduksjon lagt til Tromsømiljøet; " det nedsettes en faggruppe som går gjennom studieplanene for industri¬relevante kurs i næringsmiddelfag ved Norges Fiskerihøgskole B med sikte på felles bruk av personell og infrastruktur til gjennomføring av kandidat- og forsker¬utdanningen; " det initieres et prosjekt for å utrede etablering av nye forsøksfasiliteter som fyller kravene til utvikling av næringsmiddelprodukter/-prosesser. Til utredningen bør det søkes egen finansiering og engasjeres en ekstern prosjekt¬leder; " Norges fiskerihøgskole og Fiskeriforskning samarbeider om etterutdanning og kompetanse byg¬ging i sjømatindustrien. Gruppens anbefalinger er enstemmige.
dc.description.abstractNye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø
dc.language.isomis
dc.publisherNofima AS (tidligere Fiskeriforskning) og Norges fiskerihøgskole, Universitetet i Tromsø
dc.relation.ispartofNofima rapportserie
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=5WO7%2bVA9VLpIVHJvn%2f%2f9IPqo%2bGhFkL%2btNkX8Dnh9spg%3d&docid=047751dfa94f04f7aa4f019d84631691c
dc.titleNye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø
dc.title.alternativeNye FoU-tilbud til sjømatindustri. Forslag til strategi for fiskeriforskningsmiljøet i Tromsø
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber13
dc.source.issue11/2000
dc.identifier.cristin1175223
cristin.unitcode7543,0,0,0
cristin.unitcode7543,2,5,0
cristin.unitnameNOFIMA
cristin.unitnameSjømatindustri
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record