Show simple item record

dc.contributor.authorHeide, Morten
dc.contributor.authorJohnsen, Oddrun
dc.contributor.authorTobiassen, Torbjørn
dc.contributor.authorØstli, Jens
dc.contributor.authorHamnvik, Siri
dc.date.accessioned2015-04-28T11:25:05Z
dc.date.accessioned2015-04-29T07:05:38Z
dc.date.available2015-04-28T11:25:05Z
dc.date.available2015-04-29T07:05:38Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.citationNofima rapportserie. 56 p. Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning), 2003
dc.identifier.isbn82-7251-518-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/282787
dc.description-
dc.description.abstractRapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse der et utvalg på 60 norske og engelske kjøkkensjefer har vurdert kvaliteten på oppdrettet og oppfôret torsk. De 30 norske kjøkkensjefene mente at den oppdrettede og oppfôrede torsken som ble testet hadde god kvalitet. Den sensoriske kvaliteten til oppdrettet torsk ble oppfattet som like bra eller litt bedre enn oppfôret torsk som hel fisk og filet. Etter tilberedning oppfattes de to prøvene som like gode. Oppdrettstorsk av den kvalitet som her ble testet må, på grunnlag av resultatene, sies å ha et bety-delig markedspotensial såfremt produktet kan konkurrere med villtorsk på eksempelvis pris. De kjøkkensjefene som deltok ønsket primært å kjøpe hel torsk med hode og betalingsvilligheten synes å være ca 50 kr/kg levert fra grossist. De 30 engelske kjøkkensjefene testet kun oppdrettstorsk (ikke oppfôret torsk). Samlet vurdering av hel fisk var gjennomsnittlig ca 6 (7 er maks), hvilket er meget høyt i slike undersøkelser. Selv om mange gjennomsnittsverdiene for egenskaper knyttet til filet og tilberedt vare er noe lavere, inne-bærer dette allikevel et meget positivt totalinntrykk. Enkelte av deltagerne reagerte negativt på den mørke skinnfargen. Flere av kjøkkensjefene syntes at prøve C hadde for nøytral smak. Smaken på prøve D var mer entydig positiv. Kjøkkensjefene ønsket primært å kjøpe filet, og betalingsvillig-heten synes å ligge på rundt 7 £/kg levert fra grossist.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=V0z8SKZKdqfEjHjNevTLyynXJUdNFaRacSCRezeZRn0%3d&docid=029f1d646fc304ba19d292af7ab928e5a
dc.titleOpplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-04-28T11:25:05Z
dc.identifier.cristin1239609
dc.relation.projectNofima AS: 9423


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record