Show simple item record

dc.contributor.authorDreyer, Bent
dc.contributor.authorBendiksen, Bjørn Inge
dc.contributor.authorHenriksen, Edgar
dc.contributor.authorHermansen, Øystein
dc.contributor.authorHolm, Petter
dc.contributor.authorIversen, Audun
dc.contributor.authorKarlsen, Kine Mari
dc.contributor.authorSvorken, Marianne
dc.contributor.authorIsaksen, John Roald
dc.contributor.authorOlsen, Petter
dc.contributor.authorSørdahl, Patrick Berg
dc.date.accessioned2016-11-07T10:57:53Z
dc.date.accessioned2016-11-16T14:26:07Z
dc.date.available2016-11-07T10:57:53Z
dc.date.available2016-11-16T14:26:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNofima rapportserie. 53 p. Nofima AS, 2016
dc.identifier.isbn978-82-8296-440-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2421406
dc.description-
dc.description.abstractRapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren». Programmet ble startet opp i 2011 og avsluttet sommeren 2016. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres det for intensjonene med programmet. Deretter redegjøres det for hvordan programmet har vært organisert. Så gis det en oversikt over de ulike leveransene i programmet og tilknyttede prosjekter. Leveransene spenner over et vidt spekter fra publiserte faglige artikler i vitenskapelige journaler, via undervisning og veiledning, til populærvitenskapelige foredrag og artikler. Det gis videre et kort sammendrag av sentrale forskningsresultatene og hvilke implikasjoner funnene har for fremtidig næringspolitikk rettet mot torskesektoren. I et eget kapittel redegjøres det for hvilke randsoneprosjekter som er gjennomført mens programmet har vært aktivt. Her redegjøres det også for hvilke møter programmets forskere har blitt invitert til og deltatt på i programperioden. Denne faglige sluttrapporten bygger på ulike statusrapporter som er skrevet i programperioden, sluttrapportene for de ulike arbeidspakkene i programmet og nettsiden http://torskeprogrammet.no/ hvor ulike leveranser i programmet kontinuerlig er publisert. I tillegg er det i sluttrapporten hentet mye informasjon fra den populærvitenskapelige boka - Fisken og folket – og særnummeret av det vitenskapelige tidsskriftet Økonomisk fiskeriforskning – Mål, virkemiddel og effekt. Begge ble publisert ved programmets slutt.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=flWSr84FKGrQymNDCLcjTbbmjZLpgvv3p%2b1ifP8gmm0%3d&docid=0b10ef4a12c2147399eed11da56e4e0a7&rev=1
dc.titleØkt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-11-07T10:57:53Z
dc.identifier.cristin1397966
dc.relation.projectNofima AS: 21130
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 900543


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record