Select a community to browse its collections.

Nofima [2033]
 • Evaluering av helse, velferd og tilvekst hos steril laks etter embryonal blokkering av kimcellene 

  Andersen, Øivind; Tveiten, Helge; Thesslund, Tina; Kleppen, Hans-Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
  Oppdrett av steril laks vil kunne redusere de negative interaksjonene mellom rømt oppdrettslaks og villaks, og dessuten forbedre fiskens velferd og kvalitet. Prosjektets hovedmål har vært å evaluere viktige produksjonsegenskaper ...
 • Bedøvelse ved ultra-lav temperatur – Faglig sluttrapport 

  Stormo, Svein Kristian; Hustad, Anette; Tobiassen, Torbjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
  Hensikten med dette prosjektet var å teste og evaluere om ultra-kald temperatur (underkjølt saltlake) kan være en egnet metode for å bedøve fisk i forkant av slakting. I lakseindustrien brukes det i dag el-bedøving eller ...
 • The farm-based entrepreneur’s marketing mix: a case study from the local food sector 

  Hersleth, Stine Therese Alm; Kubberød, Elin; Gonera, Antje (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Purpose: This paper aims to explore the market creation practices of farm-based entrepreneurs in the local food sector. Alternative marketing channels for farm-based products increase, but it is not known how entrepreneurs ...
 • European novel food, patents and brokers of knowledge 

  Grimsby, Gard Sveinung; Gulbrandsen, Magnus (Peer reviewed; Journal article, 2022)
  Purpose The purpose of this paper was to study how public regulation promotes or hinders openness in the food industry, specifically how European novel food regulation has affected external ties among novel food pioneers ...
 • Kan kornkrisen redde flere brød? 

  Alm, Siril; Aadland, Eli Kristin; Almli, Valerie Lengard; Capodistrias, Paula; Grimsby, Gard Sveinung; Nordbø, Torunn Karlsen; Schrøder, Anne Marie; Skallerud, Wenche; Elstad Stensgård, Aina; Wergedahl, Hege; Østergaard, Sofie (Others, 2022)
  Krig, nedbør og økte priser på olje, kunstgjødsel og papiremballasje fører til kornkrise som gjør at Ola og Kari Nordmann må betale mer for sitt daglige brød i tiden fremover.

View more