• Aker Seafood: Superkjølt torsk og hyse fra Båtsfjord via Dalvik på Island til Boulogne sur mer i Frankrike - Vurdering av produkter hos Viviers Marins i Boulogne sur mer 16. januar 2009 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Rapporten omhandler forsendelse og kvalitetsvurdering av et parti fersk torskeloins som ble sendt til en mottager i Boulogne sur mer. Torsken ble landet i Båtsfjord, deretter transportert til Dalvik på Island for filetering ...
  • Bacalao – en fokusgruppestudie i Spania 

   Østli, Jens; Gallart, Lorena Jornet (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Nofima Marked og Sintef fiskeri og havbruk har på oppdrag fra Bacalaoforum gjennomført en fokusgruppestudie i Spania. Oppdraget er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Formålet med studien var å ...
  • Bedøvelse av laksefisk - status i forhold til forskrift og produktfeil 

   Tobiassen, Torbjørn; Herland, Hilde; Heide, Morten; Østli, Jens; Sogn-Grundvåg, Geir; Midling, Kjell Øyvind; Erikson, Ulf Gøran; Digre, Hanne (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Bakgrunnen for dette prosjektet var en diskusjon med laksenæringen om hvorvidt elektrisk bedøvelse kan påføre skader på laks som gir blødninger i filet. I dette prosjektet har vi kartlagt næringens egen oppfatning av ...
  • BRASIL: Import av klippfisk, demografi og resultater fra fokusgrupper om klippfisk i Nordøst-Brasil 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Brasil er et meget viktig eksportmarked for norsk klippfisk og i denne rapporten er det samlet litt kunnskaper om noen relevante forhold vedrørende Brasil og klippfisk. I Brasil bor det 180–190 millioner mennesker og ...
  • Brettpakking av fersk sjømat. Noen viktige momenter for de som skal tilby slike produkter 

   Østli, Jens; Esaiassen, Margrethe (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Brettpakket, fersk sjømat har det vært gjentatte forsøk på å etablere i norsk dagligvare. Denne veilederen gir en ”oppskrift” på hva som i dag kan karakteriseres som ”best practice” for de som ønsker å tilby brettpakkede, ...
  • Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk. Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?Sluttrapport prosjekt FHF # 900444 

   Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Storbritannia er et interessant marked for sjømat fordi de utviklingstrekk man ser gjerne gjenfinnes i andre europeiske markeder på et senere tidspunkt. For sjømat er det særlig introduksjonen av ”fersk” sjømat i selvbetjente ...
  • Fryseskader på tørrfisk 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Johnsen, Hanne; Østli, Jens (Research report, 2013)
   Enkelte år gir frost i hengeperioden betydelige fryseskader på tørrfisken. Tørrfisken kan bli helt "frysetørket", såkalt fosfisk eller få ulike grader av feil som gir kvalitetsreduksjoner. Hovedmålet med prosjektet er å ...
  • Fryseskader på tørrfisk. Sluttrapport 

   Joensen, Sjurdur; Østli, Jens (Research report, 2013)
   Enkelte år gir frost i hengeperioden betydelige fryseskader på tørrfisken. Tørrfisken kan bli helt "frysetørket", såkalt fosfisk, eller få ulike grader av feil som gir kvalitetsreduksjoner. Hovedmålet med prosjektet er å ...
  • Holdbarhet på klippfisk. Alternativer til kassering av nedklasset klippfisk (AP4) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Østli, Jens; Egeness, Finn-Arne (Research report, 2015)
   I prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» er hovedmålet å studere holdbarhet på ferdig produsert klippfisk ved ulike temperaturbetingelser for deretter å komme frem til en anbefalt holdbarhet. Et av delmålene er å studere ...
  • Holdninger til innkjøp og bruk av klippfisk i Portugal. En fokusgruppestudie i Lisboa og Porto 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Klippfisk er et gammelt produktkonsept. På tross av dette konsumeres klippfisk, på portugisisk kalt ”bacalhau” flittig i Portugal og for norsk hvitfisknæring generelt og norsk klippfisknæring spesielt, er Portugal et meget ...
  • Innføring av merking med fangst- og slaktedato: Hvordan vil norske forbrukere reagere? 

   Esaiassen, Margrethe; Nøstvold, Bjørg Helen; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   1. januar 2010 ble det innført obligatorisk merking av fangst-/slaktedato på alle ferske fiskeprodukter som omsettes til forbrukere i Norge. Det er antatt at denne informasjonen kan påvirke adferden til forbrukerne. ...
  • Klippfisk – en samling populærvitenskapelige artikler 

   Østli, Jens; Heide, Morten; Reiertsen, Merit; Nøstvold, Bjørg Helen; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Fiskeriforskning har i lengre tid drevet markedsforskning med utgangspunkt i klippfisk og Portugal. I denne rapporten har vi samlet de populærvitenskapelige artiklene som oppsummerer mange av de resultatene forskningen har ...
  • Kvalitetsanalyser og markedstest av gryteklar tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Heide, Morten; Østli, Jens (Research report, 2004)
   Rapporten omfatter resultatene fra en kvalitetsanalyse av utvannet tørrfisk og en markedsundersøkelse med fokus på utvikling av utvannet tørrfisk som et produkt for det norske restaurantsegmentet. Med utgangspunkt i ...
  • Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger 

   Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Ferske og tinte torskefileter er sammenlignet med bruk av sensorisk panel og vurdering av filetindeks, samt måling av vanninnhold, protein, aske, totalt flyktig nitrogen (TVN), trimetylamin (TMA), trimetylaminoksid (TMAO), ...
  • Lettsaltet sei i Spania 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Lettsaltet fisk er en produktgruppe man finner i svært mange spanske supermarkeder. Den markedsføres ofte på en måte som gjør at den kan forveksles med fullsaltet fisk/torsk, det spanjolene gjerne kaller bacalao. Fordi ...
  • Likt og ulikt - vraking av saltfisk i Norge og Spania 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Hansen, Kristin Beate; Joensen, Sjúrður; Østli, Jens; Esaiassen, Margrethe (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Markedsendringer i britiske supermarkedkjeder – tint blir ferskt 

   Egeness, Finn-Arne; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge; Nøstvold, Bjørg Helen; Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Ulike filetprodukter av hvitfisk er viktige produkter i norsk fiskeri- og havbruksnæring. Rapporten viser at det britiske markedet er i endring. Tinte filetprodukter har fått innpass i det som har vært etablerte kanaler ...
  • Markedstest av oppdrettet torsk i det spanske restaurantsegmentet 

   Østli, Jens; Heide, Morten (Research report, 2004)
   Denne rapporten beskriver resultatene av en markedstest av oppdrettstorsk gjort hos ca 30 spanske kjøkkensjefer i november 2003. Eksportutvalget for fisk var oppdragsgiver og samarbeidspartner i studien. Resultatene ...
  • Markedstest av reinkalvkjøtt i det norske restaurantsegmentet 

   Heide, Morten; Utsi, Tove Aagnes; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Rapporten omfatter resultatene fra en markedstest der 30 norske kjøkkensjefer har prøvd både reinkalvkjøtt og kjøtt fra voksen rein (simle). Målsettingen med undersøkelsen var å undersøke om en introduksjon av reinkalvkjøtt ...
  • Norwegian Trout in Japan. Consumer Preferences, Perceptions and Competitors 

   Richardsen, Roger Norvald; Østli, Jens (Research report, 2003)
   Consumer preferences on 7 product products of salmon and trout were evaluated using blind tests in 2 (two) different product categories: Smoked and Sashimi. This preference test was conducted as a Central Location Test in ...