• Alternativ produksjon av Matjessild. Del 1: Nordsjøsild 

   Skåra, Torstein; Carlehög, Mats; Skaret, Josefine; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauck; Løvdal, Trond Karsten (Research report, 2013)
   Forsøk med lab-skala produksjon av matjes-type produkter fra Nordsjøsild ble gjennomført i Egersund, i juni 2012. I tillegg til å modne sild på tradisjonelt vis, ganet i saltlake, ble 3 alternative metoder forsøkt: modning ...
  • Alternativ produksjon av matjessild. Del 2: NVG sild 

   Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch (Research report, 2014)
   Forsøk med lab-skala produksjon av lettsaltede matjestype-produkter fra Norsk Vårgytende (NVG) sild ble gjennomført i Lødingen og Senjahopen, i henholdsvis september og oktober juni 2013. I tillegg til å modne sild på ...
  • Alternativ produksjon av matjessild. Prosessutvikling og oppskalering 

   Skåra, Torstein; Skåra, Ragnhild; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch (Research report, 2014)
   Rapporten beskriver forsøk med produksjon av jomfrusild (lettsaltet nordsjøsild) i industriell skala. Resultatene viser at prosessen er vel egnet til formålet; både flaps og skinnfrie fileter forble intakte gjennom prosessen, ...
  • Bioaktive stoffer i torskemuskel - som kan forebygge diabetes II. Revidert sluttrapport – mai 2009 

   Gildberg, Asbjørn; Fuglesteg, Britt Nanny; Stenberg, Even (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Det er fremstilt tørt fiskemuskelprotein i pilotskala. Mesteparten av fettet ble fjernet fra proteinet ved etanolekstraksjon. Ved Institutt for Medisinsk Biologi, UiT, er proteinpulveret brukt i fôringsforsøk med rotter ...
  • Biprodukter fra kongekrabbe (Paralithodes Camtschaticus) 

   Stenberg, Even; Siikavuopio, Sten Ivar; Gildberg, Asbjørn; Mundheim, Harald; Jakobsen, Ronny Andre (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Årlig fangst av kongekrabbe i Finnmark fylke har økt fra 50 tonn i 2004 til 1.906 tonn i 2011. I 2011 ble det eksportert ca. 5 % (ca. 95 tonn) levende krabbe til markedet. De resterende 95 % (ca. 1800 tonn) av krabbene ...
  • Gelatin fra selskinn – framstilling og karakterisering 

   Arnesen, Jan-Arne; Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Målsetningen med dette arbeidet var å framskaffe kunnskap om gelatin fra selskinn. Det ble utført forsøk i laboratorieskala for å finne gunstige betingelser for forbehandling av skinn og gelatinekstraksjon før et større ...
  • Innledende studie av kvalitetsfeilen mucoso i tørrfisk 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Sørensen, Nils Kristian; Gildberg, Asbjørn; Eilertsen, Guro; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   I tørrfisk som blir utsatt for vedvarende mildt og fuktig vær, spesielt i tiden rett etter henging kan det ofte dannes mucoso. Mucoso, som er et annet ord for surfisk, kan beskrives som muskel med en geléaktig konsistens ...
  • Proteintap fra torskemuskel under salteprosessen 

   Gildberg, Asbjørn; Akse, Leif; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Målsetningen med prosjektet var å studere proteintap ved salting av torsk. Etter et innledende storskalaforsøk i industribedrift, ble en rekke småskalaforsøk utført. Proteintap, enzymaktiviteter og protein i lake ble ...
  • Ripening of salted cod 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
  • Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry 

   Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild; Lindberg, Diana (Peer reviewed; Journal article, 2017)
  • Valorization of Proteins from Co- and By-Products from the Fish and Meat Industry 

   Aspevik, Tone; Oterhals, Åge; Rønning, Sissel Beate; Altintzoglou, Themistoklis; Wubshet, Sileshi Gizachhew; Gildberg, Asbjørn; Afseth, Nils Kristian; Whitaker, Ragnhild; Lindberg, Diana (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Large volumes of protein-rich residual raw materials, such as heads, bones, carcasses, blood, skin, viscera, hooves and feathers, are created as a result of processing of animals from fisheries, aquaculture, livestock and ...
  • Økt holdbarhet av fiskefilet ved gelatin-coating 

   Arnesen, Jan-Arne; Carlehög, Mats; Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Torsk-, sei- og kveitefilet er dyppet i en blanding av fiskegelatin (fra torskeskinn) og ekstrakt fra mjødurt (Filipendula ulmaria). Mjødurtekstraktet inneholder mye antioksidanter og antibakterielle forbindelser. Gelatin ...
  • Økt verdiskaping ved utnyttelse av fiskeskinn 

   Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Målsetningen med prosjektet er, gjennom formidling av kunnskap og nye ideer, å bidra til økt verdiskaping av fiskeskinn fra filetindustrien. Rapporten gir en oversikt over råstoffgrunnlag, råstoffets egenskaper og det ...