• Auksjon eller kontrakt? Råfisklagets omsetning av fryst hvitfisk 

   Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Denne rapporten presenterer resultater fra analyse av Råfisklagets omsetning av ombordfryst torsk, hyse og sei for perioden 2009–2017. Resultatene viser at omsetning gjennom auksjon går ned og at salg på kontrakt øker. I ...
  • Competition in a fish auction: The case of Atlantic cod in Northern Norway 

   Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   This study investigates the role of bidder numbers in fish auctions, a neglected area of past research and one that is of key importance for optimal use of limited marine resources. The study of a Norwegian auction for ...
  • Coping With Unpredictable Supply: The Role of Flexibility And Adaption 

   Dreyer, Bent; Grønhaug, Kjell (Journal article, 2012)
  • Dårlig fiskekvalitet er sløsing 

   Dreyer, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2017)
   I moderne fiskeriforvaltning er mye oppmerksomhet rettet mot miljømessig bærekraft. I land og regioner som har vektlagt dette, har antall overbeskattede bestander gått ned og lønnsomheten i fisket økt. Utviklingen i de ...
  • Differences in harvesting and marketing strategies between Iceland and Norway 

   Bjørgvinsson, David Bragi; Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2015)
  • Distriktskvoteordningen – Fangståret 2007 

   Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Distriktskvoteordningen ble introdusert i 2006 og videreført i 2007. Hensikten med denne rapporten er å evaluere hvordan ordningen fungerte i 2007. Rapporten tar utgangspunkt i de justeringene som ble foretatt av ordningen ...
  • Evaluering av ferskfiskordningen og kvotebonus for levendelagring 

   Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Se kapittel 1
  • Evaluering av leveringsplikten 

   Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Rånes, Stein Arne (Research report, 2006)
   Leveringsplikten ble i sin tid innført for å redusere usikkerhet i råvaretilgangen til enkelte tilgodesette fiskeindustribedrifter i Nord-Norge. Dette var viktig for å sikre sysselsetting og lønnsomhet. I denne rapporten ...
  • Fangstbasert akvakultur – status, barrierer og potensial 

   Dreyer, Bent; Heide, Morten; Nøstvold, Bjørg Helen; Midling, Kjell Øyvind; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Denne rapporten gir en oversikt over utviklingen av fangstbasert akvakultur, hvilke barrierer dette konseptet står overfor og hvilket potensial det har. I rapporten er det først og fremst rettet oppmerksomhet mot utviklingen ...
  • Fishing methods for Atlantic cod and haddock: Quality and price versus costs 

   Sogn-Grundvåg, Geir; Zhang, Dengjun; Dreyer, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Fjordlinjene – for hva og for hvem? 

   Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
   Fjordlinjer har vært benyttet siden 2004. Den gang for beskyttelse av kyst- og fjordtorsk. Etter kystfiskeutvalgets innstilling, ble det tatt grep for også å tilrettelegge for småskala fiskeri gjennom å beskytte mot ...
  • Fremtidige effekter av strukturering på sjø og på land – Faglig sluttrapport 

   Iversen, Audun; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald; Henriksen, Edgar; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie;, Research report, 2018)
   Denne rapporten oppsummerer resultatene fra FHF-prosjektet "Fremtidige effekter av strukturering på sjø og land". Den bygger på to rapporter fra prosjektet, hvorav den første omhandler strukturering i flåten og den andre ...
  • Følgeprosjekt LMV AS 

   Hermansen, Øystein; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   LMV AS ble etablert i 2007 for å fungere som mottaksanlegg for restitusjon av levendefanget torsk. Eierne av selskapet er foredlingsbedriften Gunnar Klo AS og eierne av tre fiskefartøy. I dette prosjektet er driften av ...
  • Helårlige arbeidsplasser i fiskeindustrien 

   Dreyer, Bent; Henriksen, Edgar; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Hensikten med denne rapporten er å vurdere ulike strategier for å utvikle nye og helårige arbeidsplasser i fiskeindustrien. Rapporten bygger på ulike forskningsprosjekter ved Nofima de siste 10 årene som har hatt som til ...
  • Hvor kommer maten fra? 

   Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Krav til dokumentasjon av historien til matvarer øker. Dette har ført til at myndighetene nå etablerer strengere krav slik at informasjon om matvarene kan spores gjennom hele verdikjeden. Den norske regjeringen har satt i ...
  • I etterpåklokskapens lys - Finanskrisens effekter i torskesektoren 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
  • Institutional and financial entry barriers in a fishery 

   Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Isaksen, John Roald (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Is the Norwegian cod industry locked into a value-destructive volume logic? 

   Bertheussen, Bernt Arne; Dreyer, Bent (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Wild cod is a scarce and valuable natural resource. However, cod fishing along the coast of northern Norway has largely been about fishing as much as possible with the least possible resource effort, and thereby at the ...
  • Juks og fanteri i fiskeri 

   Dreyer, Bent (Peer reviewed; Journal article, 2015)