• Alternativ produksjon av Matjessild. Del 1: Nordsjøsild 

   Skåra, Torstein; Carlehög, Mats; Skaret, Josefine; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauck; Løvdal, Trond Karsten (Research report, 2013)
   Forsøk med lab-skala produksjon av matjes-type produkter fra Nordsjøsild ble gjennomført i Egersund, i juni 2012. I tillegg til å modne sild på tradisjonelt vis, ganet i saltlake, ble 3 alternative metoder forsøkt: modning ...
  • Alternativ produksjon av matjessild. Del 2: NVG sild 

   Skåra, Torstein; Stormo, Svein Kristian; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch (Research report, 2014)
   Forsøk med lab-skala produksjon av lettsaltede matjestype-produkter fra Norsk Vårgytende (NVG) sild ble gjennomført i Lødingen og Senjahopen, i henholdsvis september og oktober juni 2013. I tillegg til å modne sild på ...
  • Alternativ produksjon av matjessild. Prosessutvikling og oppskalering 

   Skåra, Torstein; Skåra, Ragnhild; Carlehög, Mats; Lea, Per; Gildberg, Asbjørn; Jessen, Flemming; Nielsen, Henrik Hauch (Research report, 2014)
   Rapporten beskriver forsøk med produksjon av jomfrusild (lettsaltet nordsjøsild) i industriell skala. Resultatene viser at prosessen er vel egnet til formålet; både flaps og skinnfrie fileter forble intakte gjennom prosessen, ...
  • Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet 

   Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hovedfokus i dette arbeidet har vært differensiering av laksefilet basert på objektiv instrumentell måling av kvalitetsparametere. Farge og fargeutvikling er viktige kvalitetsparametere for differensiering, og i dette ...
  • Comparison of UV-C and Pulsed UV Light Treatments for Reduction of Salmonella, Listeria monocytogenes, and Enterohemorrhagic Escherichia coli on Eggs 

   Holck, Askild Lorentz; Liland, Kristian Hovde; Drømtorp, Signe Marie; Carlehög, Mats; McLeod, Anette (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Ten percent of all strong-evidence foodborne outbreaks in the European Union are caused by Salmonella related to eggs and egg products. UV light may be used to decontaminate egg surfaces and reduce the risk of human ...
  • Effect of Liquid Absorbent Pads and Packaging Parameters on Drip Loss and Quality of Chicken Breast Fillets 

   Pettersen, Marit Kvalvåg; Nilsen-Nygaard, Julie; Hansen, Anlaug Ådland; Carlehög, Mats; Liland, Kristian Hovde (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Visible liquid inside food packages is perceived as unattractive to consumers, and may result in food waste—a significant factor that can compromise sustainability in food value chains. However, an absorber with overdimensioned ...
  • Effekt av fôrsammensetning og fôringsregime på gonade-kvalitet hos oppfôret kråkebolle (Strongylocentrotus droebachiensis) 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Kråkebollefôret utviklet på Fiskeriforskning er et proteinrikt fôr som gir en rask gonadevekst. Tilbakemeldingene på oppfôret kråkebolle fra markedet har vært positive når det gjelder gonadefarge, konsistens og gonadeinnhold, ...
  • Franske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk 

   Heide, Morten; Altintzoglou, Themistoklis; Carlehög, Mats; Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Resultatene fra dette prosjektet viser at informasjon om ferskhet er meget viktig for hvordan franske forbrukere evaluerer torskefilet. Dette støttes av resultater fra forbrukertest, måling av effekter ved merking av fisk ...
  • Frysing av pre-rigor laksefilet- kvalitet og holdbarhet under fryselagring og etter tining 

   Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Prosjektet fokuserer på hvorvidt råstoffets rigortilstand ved innfrysning (pre- eller post-rigor) påvirker produktets kvalitet gjennom forventet holdbarhetstid under fryselagring og etter tining av frosne prøver. I prosjektet ...
  • Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartletting av kvalitetsegenskaper (AP3) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats (Research report, 2016)
   Klippfiskindustrien ønsker mere kunnskap om holdbarhet på sine produkter. Derfor initierte FHF prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» i 2013 der hovedmålet var å studere holdbarhet på klippfisk under ulike lagringsbetingelser ...
  • Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartletting av kvalitetsegenskaper (AP3) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats (Research report, 2016)
   Klippfiskindustrien ønsker mere kunnskap om holdbarhet på sine produkter. Derfor initierte FHF prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» i 2013 der hovedmålet var å studere holdbarhet på klippfisk under ulike lagringsbetingelser ...
  • Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport 

   Joensen, Sjúrður; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Tørrfiskbedrifter er pålagt å merke sine produkter med holdbarhet. I dag er det satt en holdbarhet på 2 år uten at dette er godt dokumentert. I dette forprosjektet skal en undersøke holdbarhetskriterier for tørrfisk. I ...
  • Improved control of Listeria monocytogenes during storage of raw salmon by treatment with the fermentate Verdad N6 and nisin 

   Heir, Even; Solberg, Lars Erik; Carlehög, Mats; Moen, Birgitte; Jensen, Merete Rusås; Holck, Askild Lorentz (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Fresh Atlantic salmon (Salmo salar) represents a healthy, nutritious food with global distribution and increasing consumption and economic value. Contaminating Listeria monocytogenes in fresh salmon represents a health ...
  • Injisering som første del i salteprosessen 

   Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er gjennomført forsøk både i småskala og storskala hvor injisering har vært benyttet som første del i salteprosessen. I forsøkene er forhold som lakestyrke, lakemengde injisert og temperatur i laken testet ut. Utbytte ...
  • Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Forsøkene har vist at det er en rekke parametere som påvirker både kvalitet og utbytte ved prosessering av kongekrabbe, fra hel levende krabbe frem til ferdig prosessert produkt, kokt frossen cluster. Resultatene våre viser ...
  • Kvalitetsanalyser av sild. Vakuumpakking av rund sild og sildefilet tilsatt lake før fryselagring 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Richardsen, Roger Norvald; Dahl, Reidun Wenche; Carlehög, Mats (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Rund sild og filet av sild fryselagret ved – 30 C i 12 måneder i ulike emballasjeløsninger ble analysert for vektendring, harskning, farge og mikrobiologisk kvalitet. Sild ble pakket i tradisjonell pakning og vakuumpakning ...
  • Kvalitetsforskjeller på fersk og tint filet fra torsk: Objektive målinger 

   Esaiassen, Margrethe; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Ferske og tinte torskefileter er sammenlignet med bruk av sensorisk panel og vurdering av filetindeks, samt måling av vanninnhold, protein, aske, totalt flyktig nitrogen (TVN), trimetylamin (TMA), trimetylaminoksid (TMAO), ...
  • Mellomlagring av levende kongsnegl (Buccinum undatum). Effekt av lagringstemperatur på overlevelse og kvalitet 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine; Carlehög, Mats (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Målet med forsøket var å se på effekten av levende mellomlagring av kongesnegl (Buccinum undatum) på overlevelse og kvalitet. Det ble satt opp tre temperaturregimer (4, 10 og 15°C ) med to replikate behandlinger. Forsøket ...
  • Microalgal Schizochytrium limacinum Biomass Improves Growth and Filet Quality When Used Long-Term as a Replacement for Fish Oil, in Modern Salmon Diets 

   Kousoulaki, Katerina; Berge, Gerd Marit; Mørkøre, Turid; Krasnov, Aleksei; Bæverfjord, Grete; Ytrestøyl, Trine; Carlehög, Mats; Sweetman, John; Ruyter, Bente (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aquaculture contributes to global food security but sustainable aquaculture development in terms of biodiversity impacts requires the establishment of viable solutions in replacement of the fisheries-based components in ...
  • Nutritional and Sensory Properties of Protein Hydrolysates Based on Salmon (Salmo salar), Mackerel (Scomber scombrus), and Herring (Clupea harengus) Heads and Backbones 

   Aspevik, Tone; Steinsholm, Silje; Vang, Birthe; Carlehög, Mats; Arnesen, Jan-Arne; Kousoulaki, Katerina (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Protein hydrolysates based on salmon, mackerel, and herring heads and backbones were produced, and the sensory properties of the hydrolysates were evaluated by a highly trained sensory panel. The nutritional content of the ...