• Tykkfiskbein i torskefilet. Plassering (antall), trekkraft og bruddstyrke 

      Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Halsebakke, Harald (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
      Følgende målinger er utført på tykkfiskbein i torsk: Antall bein totalt, antall bein som står igjen i fileten etter skjæring og skinning, hvor er disse beina plassert, beinlengde og -tykkelse, nødvendig trekkraft for å ...