• Kontraktsmarked i førstehåndsomsetningen av fisk 

      Misund, Bård; Martens, Søren; Nyrud, Thomas; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
      Denne rapporten undersøker muligheten for å etablere et kontraktsmarked innen førstehåndsomsetningen av villfisk. Det gis først en litteraturgjennomgang omkring utbredelsen av kontraktsmarkeder. Det defineres et sett med ...