• Hva begrenser tilgangen på sjøareal til havbruksnæringen? 

   Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Johnsen, Jahn Petter; Robertsen, Roy (Research report, 2014)
   Denne rapporten er en del av FHF prosjekt 900911 – "Havbruksnæringens lokalitetstilgang" som ledes av Nofima med forskningspartnere fra Sintef fiskeri- og havbruk, Bygdeforskning og Universitetet i Tromsø - Norges arktiske ...
  • Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog) 

   Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   The main objective of the AquaLog project is to understand factors and forces that influence the aquaculture controversy in the Arctic communities. This report summarizes the second workshop in Vancouver, Canada 23-27th ...
  • Interkommunale planleggingsprosesser – et bedre verktøy for lokalitetstilgang 

   Robertsen, Roy; Kvalvik, Ingrid; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter (Research report, 2014)
   Interkommunalt samarbeid i sjø er relativt nytt i forhold til interkommunalt samarbeid på andre områder. Det er likevel klart at mange kommuner, særlig små distriktskommuner mangler eller har liten plankompetanse og derfor ...
  • Kapasitetsutvikling og konkurranseforhold – Utvalgte grupper i kystflåten 

   Dreyer, Bent Magne; Hermansen, Øystein; Hogrenning, Egil; Johnsen, Jahn Petter; Nyrud, Thomas; Siikavuopio, Bjørnar; Steinsbø, Silje (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
  • Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations 

   Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • "Når det blåser i fra ØST" - Om bruken av økosystemtjeneste-perspektivet i kystsoneplanleggingen 

   Hersoug, Bjørn; Armstrong, Claire W.; Brattland, Camilla; Eythórsson, Einar; Holmgaard, Sanne Bech; Johnsen, Jahn Petter; Kvalvik, Ingrid; Mikkelsen, Eirik Inge; Paudel, Keshav Prasad; Solås, Ann-Magnhild; Sundsvold, Bente; Sørdahl, Patrick Berg; Thuestad, Alma Elizabeth (Nofima rapportserie;, Research report, 2019)
   Denne rapporten er et resultat av prosjektet Coreplan, som har undersøkt om metoder og tilnærminger som finnes i litteraturen om økosystemtjenester kan bidra til å styrke kystsoneforvaltningen. I rapporten diskuterer vi ...
  • Salmon farming in the North – Regulating societal and environmental impacts 

   Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Simonsen, Knud; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Young, Nathan; Johnsen, Jahn Petter; Sønvinsen, Signe A.; Robertsen, Roy (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Salmon farming is a rapidly growing industry in the North and its sustainable development depends on adequate governance. We have assessed the governance systems for salmon farming in four northern countries, Canada, the ...
  • Salmon farming in the North: How do we regulate growth? 

   Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Robertsen, Roy; Young, Nathan; Thorarinsdottir, Ragnheidur Inga; Simonsen, Knud; Sønvisen, Signe Annie; Johnsen, Jahn Petter (Others, 2021)