• Barn & Smak - En guide i barns smaksopplevelser og kosthold 

   Vennerød, Frida Felicia; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Almli, Valerie Lengard; Hersleth, Margrethe (Research report, 2017)
   Barndommen er en spennende livsfase der mye skal læres og erfares, og grunnleggende kunnskap etableres. En god barndom bør inkludere riktig ernæring slik at barnekroppen får utvikle seg, og være både sunn og frisk. ...
  • Fra kunnskap til handling - Mulighetsrommet: Hvordan påvirke forbrukere til å velge sunnere? 

   Karevold, Knut Ivar; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis; Slapø, Helena Berz; Schjøll, Alexander; Rosenlund, Thea Grav; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Hertel, Jens Kristoffer; Mathisen, Linda; Lekhal, Samira (Research report, 2017)
  • Health-related factors influencing food choices of active home-living older adults in Norway. 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Ueland, Øydis (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   Aims: As the proportion of elderly increases rapidly in all industrialised countries, more knowledge is needed on how to enable this group to stay active and live home longer in older years. In this study, importance of ...
  • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

   Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Altintzoglou, Themistoklis; Helgesen, Hilde (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   The Nordic Council of Ministers through the Arctic Co-operation Programme 2015-2017, funds «Healthy food and lifestyle in the Arctic». Researchers at NIBIO - Department of Economy and Society, and Nofima has collaborated ...
  • Healthy living, nutrition and food waste in the Barents region 

   Helgesen, Hilde; Rautio, Arja; Piippo, Sari; Pongrácz, Eva; Golubeva, Elena; Soloviev, Andrey; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Themistoklis, Altintzoglou (NIBIO Rapport, Research report, 2017)
   Dette prosjektet, «Healthy lifestyle choices in the Arctic» eller «Beslutninger om sunn mat og livsstil i de arktiske områdene», er finansiert av Nordisk Ministerråd gjennom det Arktiske samarbeidsprogrammet 2015-2017. ...
  • How Families’ Use of Digital Technology Can Be a Tool for Reducing Loneliness and Improving Food Intake among Older Adults 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Ueland, Øydis (Journal article, 2023)
   The purpose of this study was to explore how a technical solution implemented among older adults and connected with an app supervised by an app administrator can reduce loneliness, prevent malnutrition, and inspire social ...
  • Mat og måltider for aktive eldre. En studie av aktive eldres preferanser, prioriteringer og praksiser 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Bugge, Annechen Bahr; Granli, Britt Signe; Mortvedt, Hilde Skotland; Honkanen, Pirjo; Ueland, Øydis (Research report, 2013)
   Aktive eldre er opptatt av mat og måltider og helse. Matvanene forandrer seg over tid ettersom barna flytter ut, de får en diagnose relatert til kostholdet eller de blir alene. Ved diagnoser som hjerte- karsykdom eller ...
  • Mathverdagen for den hjemmeboende eldre i 2030 - En brukersentrert tilnærming for å skape et mulighetsrom 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Nilsson, Astrid; Gonera, Antje (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Dagens eldre har større forventninger til livskvalitet enn tidligere generasjoner. Det å ha en aktiv og sunn aldring vil ikke bli mindre viktig for morgendagens eldre. Aldringsprosessen fører til endringer som påvirker ...
  • Næringsrik ferdigmat 

   Skipnes, Dagbjørn; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rosnes, Jan Thomas (Research report, 2016)
   Det er gjennomført en sammenlikning av næringsinnhold i retten "Lys lapskaus" etter at denne er produsert på tre forskjellige måter; i) ved tradisjonell Autoklavering (A) hos Fjordkjøkken AS, ii) ved en ny og raskere ...
  • Older adults' acceptability of and preferences for food-based protein fortification in the UK, France and Norway 

   Smith, Rachel; Methven, Lisa; Clegg, Miriam E.; Geny, Alexia; Ueland, Øydis; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Rognså, Guro Helgesdotter; Maitre, Isabelle; Brasse, Céline; Van Wymelbeke-Delannoy, Virginie; Sulmont-Rossé, Claire (Peer reviewed; Journal article, 2024)
   Research suggests that as we age, protein intake, recognised as vital for combating negative health outcomes, consistently falls below recommendations in older adults. Decreased food intake, combined with age-related eating ...
  • Opportunities and barriers for food intake in older age – a Norwegian perspective 

   Ueland, Øydis; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Schillinger, Ine; Varela, Paula (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Background: The ageing processes occur slowly over time and are often not detectable by the individual. Thus, preparing for dietary needs in later years should start at an earlier age than most people realise. Objective: ...
  • Sluttrapport VårMat.- VårMat - strategisk satsing på persontilpasset mat 2018-2020 

   Rognså, Guro Helgesdotter; Ueland, Øydis; Lindberg, Diana; Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Alm, Siril; Iversen, Stian Gjerstad; Rosnes, Jan Thomas; Rud, Ida; Varela, Paula (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Dette er sluttrapporten for VårMat-satsingen i Nofima - en intern strategisk satsing på persontilpassing av mat, som har gått i perioden 2018 til 2020. Målet for satsingen var å samordne, videreutvikle og øke Nofimas samlede ...
  • Ultraprosessert mat burde være et kostråd: NEI 

   Grini, Ida Synnøve Bårvåg; Medin, Anine Christine; Aune, Dagfinn (Others, 2023)