• Gull fra havets sølv 

   Myrnes, Bjørnar; Lindberg, Diana; Carvajal, Ana Karina (Research report, 2014)
   Prosjektet har tatt utgangspunkt i havet og dets bærekraftige ressurser med tanke på marin bioprospektering. Restråstoff fra fangst av norsk vårgytende sild (NVG-sild) er undersøkt for enzymer, bioaktive peptider og lipider ...
  • Utfordringer som hindrer økt utnyttelse av marine restråstoff og marine arter 

   Vang, Birthe; Lian, Kjersti; Berntssen, Marc HG; Ørnsrud, Robin; Sele, Veronika; Solstad, Silje Gjerp; Pleym, Ingelinn Eskildsen; Svorken, Marianne; Steinsholm, Silje; Aas, Turid Synnøve; Kokkali, Marialena; Carvajal, Ana Karina; Dragøy, Ragnhild (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Regjeringen har i flere meldinger uttalt at det skal legges til rette for økt verdiskaping i sjømatnæringen. Et bidrag inn mot dette er utvikling innen sirkulær bioøkonomi og innføring av en mer bærekraftig produksjon og ...