• Dietary inclusion of Antarctic krill meal during the finishing feed period improves health and fillet quality of Atlantic salmon (Salmo salar L.) 

   Mørkøre, Turid; Moreno, Helena Maria; Borderías, Javier; Larsson, Thomas; Hellberg, Hege; Hatlen, Bjarne; Romarheim, Odd Helge; Ruyter, Bente; Lazado, Carlo C.; Jimenez Guerrero, Raul; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Benitez-Santana, Tibiabin; Krasnov, Aleksei (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Kombinasjon av høye nivåer av vegetabilske fôroljer og lav sjøtemperatur; Sett i sammenheng med vekst og dødelighet hos regnbueørret i Nord 

   van Nes, Solveig; Østbye, Tone-Kari K; Ruyter, Bente; Dessen, Jens-Erik; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Rørvik, Kjell-Arne (Research report, 2013)
   Innledende forsøk har gitt indikasjoner på at høy innblanding av vegetabilske oljer i fôret kan påvirke regnbueørretens helse og vekst, særlig ved lave sjøtemperaturer. Hos laks har dette blitt satt i sammenheng med økt ...
  • Langtidseffekter av lave omega-3 nivåer i fôr på laksens helse 

   Ruyter, Bente; Bou, Marta; Bæverfjord, Grete; Østbye, Tone-Kari K; Ytrestøyl, Trine; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Sigholt, Trygve; Berge, Gerd Marit (Research report, 2016)
   Omega-3 fettsyrer er helt sentrale for en rekke biologiske funksjoner i kroppen, som for eksempel cellenes oppbygging, avlesing av arvematerialet og inflammasjons-respons. Det er for øvrig relativt lite kunnskap om hvor ...
  • Phospholipid and LC-PUFA metabolism in Atlantic salmon (Salmo salar) testes during sexual maturation 

   Bogevik, André Sture; Hayman, Edward S.; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Dessen, Jens-Erik; Rørvik, Kjell-Arne; Luckenbach, J. Adam (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The importance of dietary lipids in male reproduction are not as well understood as in females, in which dietary lipids, such as phospholipids (PL) and associated fatty acids (FA), are important structural components of ...
  • Tekstur og fett i laksefilet 

   Mørkøre, Turid; Åsli, Magnus; Dessen, Jens-Erik; Sanden, Karen Wahlstrøm; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Hoås, Kjellrun G.; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Om høsten prioriterer laks å lagre fett heller enn å forbruke det til energi. Dersom fettlagrene er lave ved inngangen til høsten, vil fisken spise seg opp, vokse raskt og få økt risiko for å utvikle teksturproblemer. ...
  • Vil ketolinsyre (22:1n-11) fra lodde-, sild- og tobisolje føre til bedret utnyttelse av omega-3 fettsyrer? 

   Ruyter, Bente; Østbye, Tone-Kari K; Romarheim, Odd Helge; Nilsson, Astrid; Kristiansen, Inger Øien; Bjerke, Målfrid Tofteberg; Bergum, Silje; Berge, Gerd Marit (Research report, 2016)
   Fiskeoljer fra tobis, sild og lodde kjennetegnes ved et naturlig høyt innhold av den langkjedete mono-umettede fettsyren ketolinsyre (22:1n-11) og et moderat innhold av de marine omega-3 fettsyrene eicosapentaensyre (EPA) ...