• Er asymmetrisk informasjon en drivkraft for konflikter i det norske boligmarkedet? 

      Thorjussen, Christian Bernhard Holth; Schjøll, Alexander (Peer reviewed; Journal article, 2021)
      Det hevdes at det norske boligmarkedet er preget av et høyt konfliktnivå mellom kjøper og selger av brukte boliger. Et høyt konfliktnivå er uheldig fordi det kan tyde på at prissettingen er feil, og at ressurser går med ...