• Biogenic amines in krill meal: Liquid chromatographic determination with post-column derivatization and fluorescence detection 

   Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente (Research report, 2015)
   Biogenic amines are formed by microbial decarboxylation of amino acids and represent a considerable toxicological risk in some food products. This method is intended for quantification of histamine, cadaverine and putrescine ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • Forbedret analysemetodikk for peptidstørrelsesfordeling i marine proteinhydrolysater 

   Wang-Andersen, Jarle; Haugsgjerd, Bjørn Ole (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Ved sammenligning av de ulike kolonnene var det Superdex Peptid kolonnen ved 30% acetonitril, 0,1 % TFA som viste best lineære forhold innenfor måleområdet mellom 20 000 og 200 dalton. I alt fire ulike systemer ble vurdert: ...
  • Histamine in fish: Liquid chromatographic determination with post-column derivatization and fluorescence detection 

   Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente (Research report, 2015)
   Histamine is formed by microbial decarboxylation of histidine. Histidine is an essential amino acid which is present in all fish and especially in fish tissues of Scomberiscida and Scombridae families, for example mackerel, ...
  • Validering av Foss Kjeltec 8400 

   Wang-Andersen, Jarle (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Det ble utført en validering av det nye instrumentet Foss Kjeltec 8400 for analyse av nitrogen/råprotein som brukes til metodene A01 Kjeldahl Råprotein og A20 Vannløselig råprotein. Dette er en ny modell med samme måleprinsipp, ...
  • Validering av Kjeltec 8400 

   Wang-Andersen, Jarle (Research report, 2014)
   Det ble utført en validering av det nye instrumentet Foss Kjeltec 8400 for analyse av råprotein (A01). Dette er en ny modell med samme måleprinsipp, og erstatter det forrige instrumentet Foss Kjeltec 2400. Instrumentet er ...