• Dokumentasjon av lovlig fanget fisk og innføring av vedikjedesporing – fase 2 

   Robertsen, Roy; Kristiansen, Arnfinn; Ramsøy, Sigbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem ...
  • Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa – Sluttrapport fase 2 

   Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem ...
  • Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringa.Sluttrapport fase 1 

   Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Dokumentasjon på matsikkerhet, kvalitet, velferd og positive helseegenskaper er et ledd i moderne matproduksjon som nesten er like betydningsfull som selve produktets positive egenskaper. Dokumentasjons- og sporingssystem ...
  • Markedsbasert verdikjedesporing i laksenæringen. Sluttrapport Fase 3 

   Robertsen, Roy; Ramsøy, Sigbjørn; Singstad, Kristoffer (Research report, 2015)
   Dokumentasjons- og sporingssystem er i dag nødvendig elektroniske hjelpemidler som skaper merverdi til produktet eller nødvendige døråpnere i en tøff global konkurranse. Prosjektet har nyutviklet et web-basert vare- og ...