• Bioavailability of n-3 fatty acids from n-3 enriched foods and fish oil with different oxidative quality in healthy humans – a randomized single meal cross-over study 

   Ottestad, Inger; Nordvi, Berit; Vogt, Kjell Gjermund; Holck, Marianne; Halvorsen, Bente; Brønner, Kirsti Wettre; Retterstøl, Kjetil; Holven, Kirsten Bjørklund; Nilsson, Astrid; Ulven, Stine Marie (Journal article, 2016)
   Regular consumption of long-chain n-3 fatty acids (LC n-3 FA) reduces postprandial triacylglycerolaemia. Functional foods and supplements are alternative sources of LC n-3 FA; however, emulsification technologies, food ...
  • Ernæringens betydning for skinn-, tarm-, og gjellehelse hos laks 

   Berge, Gerd Marit; Ytteborg, Elisabeth; Østbye, Tone-Kari K; Sundh, Henrik; Rud, Ida; Sveen, Lene; Bæverfjord, Grete; Karlsen, Christian; Krasnov, Aleksei; Øgaard, Jonas; Sundell, Kristina; Pedersen, Mona Elisabeth; Halvorsen, Bente; Ruyter, Bente (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Prosjektets hovedmål var å skaffe kunnskap om hvordan ulike nivåer av sink (Zn) og EPA+DHA i dietten påvirker sammensetning, funksjon og robusthet til barrierevev hos laks. Forsøk med laks fôret 3 ulike nivåer av Zn og ...