• Status, verdi og utfordringer for matproduksjon i Arktisk Norge – Rapport 2 "Arktis som en matproduserende region" 

   Nøstvold, Bjørg Helen; Kvalvik, Ingrid; Heide, Morten; Govaerts, Florent; Hansen, Kristin Beate; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Vøllestad, Åse; Ramstad, Susanne (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Målet med prosjektet er å vurdere potensialet for økt produksjon og verdiskaping av mat produsert i de arktiske delene av Norge. Funnene viser at endringene i klimaet potensielt kan øke både landbruks- og sjømatproduksjonen ...
  • The Arctic as a Food Producing Region. Phase 1: Current status in five Arctic countries 

   Elde, Silje; Kvalvik, Ingrid; Nøstvold, Bjørg Helen; Rødbotten, Rune; Dalmannsdottir, Sigridur; Halland, Hilde; Uleberg, Eivind; Reykdal, Ólafur; Árnason, Jón; Pálsson, Páll Gunnar; Halldórsdóttir, Rakel; Hilmarsson, Óli Þór; Þórðarson, Gunnar; Valsdóttir, Þóra; Knudsen, Rebekka; Natcher, David; Sidorova, Daria (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   The aim of the "Arctic as a food producing region" - project is to assess the potential for increased production and added value of food from the Arctic region, with the overarching aim of improving economic and social ...