• Framtidens konsumprodukter fra norsk salt- og klippfisk - H02. Pakketeknologi og holdbarhet 

      Rode, Tone Mari; Rotabakk, Bjørn Tore; Skuland, Aase Vorre; Øverby, Lene; Sørheim, Oddvin (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
      Ferdig utvannet salt- og klippfisk har en relativt kort holdbarhet som ferskt produkt. For å oppnå forlenget holdbarhet på et slikt produkt er det flere alternativer. En kan f.eks. fryse produktet, benytte ulik pakketeknologi ...