• Ekstra tilskudd med astaxanthin i fôret til regnbueørret før sluttmodningen - Kvalitet på rogn og muskel 

   Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Sandvik, Frode; Kaldberg, Monika; Hustad, Anette; Heia, Karsten; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Den overordnede idéen for dette prosjektet er å øke verdiskapingen innen oppdrett av regnbueørret (Oncorhynchus mykiss) gjennom kombinert produksjon av både matfisk og konsumrogn. Fra tidligere forsøk med ørret fra Svanøy ...
  • Evaluering av fangstskader ved bruk av hyperspektral avbildning 

   Jensen, Tonje Kristin; Esaiassen, Margrethe; Joensen, Sjúrður; Romeyn, Rowan Peter; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn Inge; Martinsen, Gustav; Lindberg, Stein-Kato; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2024)
   Metoden «Fangstskadeindeks» for sensorisk kvalitetsvurdering og registrering av ulike skader som kan oppstå på torsk under fangst og håndtering av torsk er tidkrevende. Det vil være en fordel om slik kvalitetsvurdering kan ...
  • Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Et nytt system for automatisk deteksjon av kveis i torsk har blitt evaluert under industrielle betingelser ved en filetbedrift i Finnmark. Resultatene for påvisning av lyse kveis stemmer overens med tidligere forsøk, der ...
  • Fartøyenes fangst- og føringskapasitet og kvalitet på landet hvitfisk. Bedre kvaliteten på landinger av hvitfisk fra kystflåten 

   Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sogn-Grundvåg, Geir; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Organisasjonene i næringen har bedt FHF om å finansiere forslag til offentlige reguleringer for å realisere potensialet for å forbedre kvaliteten på hvitfisk landet fra kystflåten. Dette er i erkjennelsen av at bedre ...
  • Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartletting av kvalitetsegenskaper (AP3) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats (Research report, 2016)
   Klippfiskindustrien ønsker mere kunnskap om holdbarhet på sine produkter. Derfor initierte FHF prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» i 2013 der hovedmålet var å studere holdbarhet på klippfisk under ulike lagringsbetingelser ...
  • Holdbarhet på klippfisk Langtidslagring av klippfisk – kartletting av kvalitetsegenskaper (AP3) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Heia, Karsten; Skjelvareid, Martin Hansen; Lea, Per; Carlehög, Mats (Research report, 2016)
   Klippfiskindustrien ønsker mere kunnskap om holdbarhet på sine produkter. Derfor initierte FHF prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» i 2013 der hovedmålet var å studere holdbarhet på klippfisk under ulike lagringsbetingelser ...
  • Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport 

   Joensen, Sjúrður; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Tørrfiskbedrifter er pålagt å merke sine produkter med holdbarhet. I dag er det satt en holdbarhet på 2 år uten at dette er godt dokumentert. I dette forprosjektet skal en undersøke holdbarhetskriterier for tørrfisk. I ...
  • Hvitere saltfisk – Storskala testDelrapport 2 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Gundersen, Bjørn; Kvangarsnes, Kristine; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 2 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF, hvor kontaktpersonen har vært Lorena Gallart Jornet. Forskningsarbeidet ...
  • Hvitere saltfisk. Småskala forsøk - Delrapport 1 

   Joensen, Sjurdur; Gundersen, Bjørn; Wang, Pål Anders; Akse, Leif; Kjerstad, Margareth; Åsli, Magnus; Barnung, Trygg Normann; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I denne rapporten presenteres resultatene fra arbeidspakke 1 i prosjektet: ”Hvitere saltfisk og økt utbytte”. Midlene er hentet fra handlingsplanen til FHF og forskningsarbeidet er gjort i samarbeid mellom Nofima og ...
  • Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...
  • Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets 

   Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten (Research report, 2003)
   Automation of the trimming operation is a problem with high priority in the fish processing industry. This is a natural follow up of the automatic pin bone removal project. This work has focused on developing Imaging ...
  • Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet 

   Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Oppdrett av laks har over mange år styrket sin posisjon inn mot et globalt marked, samtidig har norsk regnbueørret-oppdrett gått tilbake og utgjør i dag cirka 5 % av den samlede laks- og ørretproduksjonen. Det er gjort ...
  • Kjølelagring av laks og regnbueørret – kvalitet og holdbarhet 

   Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Hustad, Anette; Siikavuopio, Sten Ivar (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Oppdrett av laks har over mange år styrket sin posisjon inn mot et globalt marked, samtidig har norsk regnbueørret-oppdrett gått tilbake og utgjør i dag cirka 5 % av den samlede laks- og ørretproduksjonen. Det er gjort ...
  • Kvalitet på regnbueørret oppdrettet i sjø – holdbarhet (QIM), filetfarge og muskeltekstur 

   Olsen, Stein Harris; Siikavuopio, Sten Ivar; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   For å produsere regnbueørret til kaviarproduksjon, er produksjonstiden i sjøen i dag på cirka 1,5 til 2 år. Lang produksjons-tid innebærer større risiko for tap, med tanke på luseproblematikk og sykdom. Det er derfor ...
  • Kvalitetsavvik sildefilet. Sluttrapport 

   Roth, Bjørn; Heia, Karsten; Skåra, Torstein; Sone, Izumi; Birkeland, Sveinung; Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Akse, Leif (Research report, 2013)
   Målet med forsøket var å avdekke hvilken betydning stress, pumpetrykk og lagrings temperatur hadde på kvaliteten for Norsk vårgytende sild. For å avklare ulike nivåer av stress ble blod, muskel pH og rigor mortis analysert. ...
  • Kvalitetsavvik sildefilet. Spektroskopisk karakterisering av blodinnhold 

   Heia, Karsten; Dissing, Bjørn; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris (Research report, 2013)
   Gjennom spektrofotometriske målinger av hemoglobin i fiskemuskel og avbildende spektroskopi er tre ulike grupper med flekket sild studert for å avdekke hvordan pumpetrykk påvirker mengde restblod i silden. Effekten på ...
  • Kvalitetskontroll av blåskjell 

   Heia, Karsten (Research report, 2003)
   Effektivisering og automatisering er et viktig satsningsområde for norsk blåskjellnæring. Teknologien for automatisert sortering i en produksjonsflyt eksisterer, men krever et deteksjonsprinsipp som kan gi styresignaler ...
  • Kvalitetsmålinger på hvitfisk 

   Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   For å øke verdiskapingen i fiskerinæringen er det viktig å identifisere hva som utgjør de største kvalitetsutfordringene, hvor eventuelle kvalitetsfeil oppstår og hvordan unngå disse kvalitetsfeilene i fremtiden. For å ...
  • Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring 

   Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  • Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten (Research report, 2003)
   Kongekrabber (Paralithodes camtschaticus) prisklassifiseres basert på fyllingsgraden. Det eksisterer ingen objektiv metode for å måle fyllingsgraden i kokte legger, og det er vanlig å bruke forholdet mellom diameteren på ...