Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Heidi
dc.contributor.authorGrimsmo, Leif
dc.contributor.authorLorentzen, Grete Elisabeth
dc.contributor.authorRode, Tone Mari
dc.contributor.authorSalomonsen, Cecilie
dc.date.accessioned2015-05-04T12:30:54Z
dc.date.accessioned2015-05-06T07:34:58Z
dc.date.available2015-05-04T12:30:54Z
dc.date.available2015-05-06T07:34:58Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNofima rapportserie. 7 p. Nofima, 2014
dc.identifier.isbn978-82-8296-162-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/283169
dc.description-
dc.description.abstractGjennom de siste 10–15 år har det vært lite åpen forskning på industriell produksjon av pillede reker. I samme tidsrom har industrien gjennomgått en omfattende strukturering og modernisering. Gjennom de seinere år har norsk rekeproduksjonen vært nedadgående som en konsekvens av sterk konkurranse fra andre land. I følge industrien er 80 % av kostnadene forbundet med kjøp av råstoff. Dette innebærer at 1 % forbedring i pilleutbytte vil med dagens produksjonsvolum utgjøre flere millioner kroner på bunnlinja for en bedrift som piller reker. Formålet med prosjektet har vært å undersøke teknologi og løsninger for industriell foredling av reker som kan gi norsk rekeindustri fortrinn i forhold til konkurrerende produksjon. Konkret er det jobbet med ombordhåndtering, fryselagring, tining og modning i kald lake og høytrykksbehandling. Resultatene fra arbeidet viser mulighet for prosessendring med gunstig effekt på utbytte. Dette bør imidlertid dokumenteres i pilotskala før en eventuell implementering. Vurdering av om resultatene fra forsøket skal undersøkes nærmere eller om det skal tas direkte i bruk ligger hos de enkelte næringsaktørene og er knyttet opp til vurdering av lønnsomhet og potensial for forbedring av prosess og produkt.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=ImCO9V75J9PDoEs0Bwr5f2HzhHEq6lfLzjgf2t0G%2b%2fg%3d&docid=09545c05a8db341c98ee4d11e48fdca47
dc.titleTeknologiutvikling i rekenæringen. Sluttrapport
dc.typeResearch report
dc.date.updated2015-05-04T12:30:54Z
dc.identifier.cristin1108574
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 900703
dc.relation.projectEgen institusjon: 10120


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record