• Holdbarhet på klippfisk. Vekst av rødmidd i klippfisk lagret ved forhøyede temperaturer (AP2) 

      Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Breiland, Mette Serine Wesmajervi; Dahl, Reidun Wenche; Sandaker, Elin Kristianne; Ytterstad, Elinor (Research report, 2016)
      I prosjektet «Holdbarhet på klippfisk» er det foretatt studier for å fastsette holdbarhet på klippfisk basert på vekst av rødmidd. Denne rapporten referer til studier hvor klippfisk er lagret ved forhøyede temperaturer. ...