Now showing items 1335-1354 of 2046

  • Oppdatert kunnskap om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt. Vitenskapelig uttalelse fra faggruppen for hygiene og smittestoffer i Vitenskapskomiteen for mat og miljø 

   Tranulis, Michael A.; Grahek-Ogden, Danica; Kapperud, Georg; Pahnke, Jens; Aspholm, Marina Elisabeth; Jore, Solveig; Melby, Kjetil Klaveness; Møretrø, Trond; Nesbakken, Truls; Robertson, Lucy; Skjerdal, Olaug Taran (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Oppdrett av kråkeboller – veiledning for oppdretter 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Dale, Trine (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Denne rapporten er kommet i stand etter et initiativ fra Kråkebolleprosjektet i Rogaland. Kråkebolleprosjektet i Rogaland ønsket at de undertegnede forfatterne skulle skrive en populærvitenskaplig rapport som tok for seg ...
  • Oppdrettet flekksteinbit – en art for eksklusive restauranter? 

   Johansen, Jan Arvid; Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Flekksteinbit (Anarhichas minor) er en av flere marine hvitfisker som kan tilføre norsk oppdrettsnæring nye verdier. Til nå har forskning på arten vært av biologisk og teknisk karakter. Målet er å tilpasse arten til intensivt ...
  • Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon 

   Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn (Research report, 2013)
   Hovedspørsmålet i denne rapporten har vært om ny oppdrettsteknologi, som i mindre grad enn dagens notbaserte anlegg er avhengig av Norges naturgitte fortrinn, kan true Norges konkurranseposisjon som verdens fremste produsent ...
  • Oppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn 

   Sørensen, Nils Kristian; Tobiassen, Torbjørn; Midling, Kjell Øyvind; Albrektsen, Sissel (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Hvert kvartal fra yngelutsett til slakting (7 ganger) ble torsk tatt ut til analyser. Fisken i Skibotn var generelt av høy kvalitet. Den hadde akseptabel tilvekst inntil slaktetidspunktet, desember 2004. Det var perioder ...
  • Oppdrettstorsk – konkurransegrunnlag, marked og strategiske muligheter 

   Toften, Kjell (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Denne rapporten presenterer en vurdering av det strategiske konkurransegrunnlaget for den norske torskeoppdrettsbransjen. Sterke og svake sider, muligheter og trusler blir her vurdert, sammen med en vurdering av bransjens ...
  • Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet 

   Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Opplevd farge og fargeutvikling i laks under lagring og prosessering er viktige kvalitetsaspekter for laks. Arbeidet så langt har vist at opplevd farge varierer mellom ulike fileter og over tid, og ulike teorier er lansert ...
  • Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet 

   Heide, Morten; Johnsen, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse der et utvalg på 60 norske og engelske kjøkkensjefer har vurdert kvaliteten på oppdrettet og oppfôret torsk. De 30 norske kjøkkensjefene mente at den oppdrettede ...
  • Optical investigation of osteoarthritic human cartilage (ICRS grade) by confocal Raman spectroscopy: a pilot study 

   Kumar, Rajesh; Grønhaug, Kirsten Marie; Afseth, Nils Kristian; Isaksen, vidar; Davies, Catharina de Lange; Drogset, Jon Olav; Lilledahl, Magnus Borstad (Peer reviewed; Journal article, 2015)
   Biomolecular changes in the cartilage matrix during the early stage of osteoarthritis may be detected by Raman spectroscopy. The objective of this investigation was to determine vibrational spectral differences among ...
  • Optimal saltreduksjon i røkt laks (OptiSalm) – Faglig sluttrapport 

   Heir, Even; Gaarder, Mari Øvrum; Holck, Askild Lorentz (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Det er et mål om å redusere innholdet av salt (NaCl) i en rekke matvarer inkludert røkte fiskeprodukter. Målet med prosjektet har vært å gi næringen et kunnskapsbasert grunnlag og dokumentasjon for å kunne anvende ...
  • OPTIMAL – Developing a decision support tool for optimization of process and product quality 

   Sone, Izumi; Blikra, Marthe J.; Schulz, Jörn; Feyissa, Aberham H. (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   A model for coupled heat and mass transfer during baking of meat in a convection oven has previously been made using COMSOL Multi-physics. In OPTIMAL, the goal was to investigate whether the model for meat could be converted ...
  • Optimalisering av fett og fettsyrer i fôr til atlantisk laks for bedre helse og velferd gjennom ulike livsfaser og utfordrende miljøbetingelser 

   Ruyter, Bente; Sissener, Nini; Lutfi Royo, Esmail; Hundal, Bjørg Kristine; Berge, Gerd Marit; Glencross, Brett; Huyben, David; Gjøen, Tor; Andresen, Adriana Magalhaes Santos; Bæverfjord, Grete; Høglund, Erik; Powell, Mark Darryn; Bou, Marta; Selvam, Chandrasekar; Østbye, Tone-Kari K; Liland, Nina Sylvia; Rosenlund, Grethe; Sigholt, Trygve; Stubhaug, Ingunn; Evensen, Øystein; Krasnov, Aleksei; Mørkøre, Turid (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Hovedmålet med prosjektet har vært å skaffe til veie ny kunnskap om hvilke nivåer av fett og fettsyrer som kreves for å sikre produksjonen av en robust atlantisk laks i ulike livsfaser og under ulike produksjonsforhold. ...
  • Optimalisering av kvaliteten på fryst hvitlaksmasse 

   Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
   Våre registreringer og observasjoner i bedriften Modolv Sjøset Pelagic A/S viste at råstoffet til hvitlaksmasse holdt god kvalitet. Gjennom pH-målinger utført på hvitlaksmasse i bedriften og på prøver av produksjoner forut ...
  • Optimalisering av radiofrekvens (RF) – temperering og tining av hvitfisk. Faglig sluttrapport 

   Stormo, Svein Kristian; Skåra, Torstein; Anderssen, Kathryn Elizabeth (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   I de senere år har RF (radiofrekvens) tining blitt tilgjengelig kommersielt og blant annet brukt på farseprodukter i Norge. Hovedmålet med dette prosjektet var å dokumentere og optimalisere RF-behandling og påfølgende ...
  • Optimalisering av slakteprosess for laksefisk 

   Bantle, Michael; Digre, Hanne; Tobiassen, Torbjørn (Research report, 2015)
   Prosjektet ble gjennomført som felles arbeid mellom SINTEF Fiskeri- og Havbruk, SINTEF Energi AS og NOFIMA i tett samarbeid med FHF og styringsgruppen. Optimalisering av slakteprosessen i lakseindustrien er en sammensatt operasjon ...
  • Optimalt fôr som gir fast filet 

   Mørkøre, Turid; Koppang, Erling Olaf; Espe, Marit; Larsson, Thomas; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Standal, Inger Beate; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Formålet med studien var å undersøke om fôr tilsatt aminosyrene arginin eller glutamat kan forbedre teksturen av oppdrettslaks. I tillegg ønsket vi å undersøke om bløt filet kan knyttes til nedsatt leverfunksjon eller andre ...
  • Optimalt inntak, ettertørking og lagring av tørrfisk - Sluttrapport 

   Joensen, Sjurdur; Indergård, Erlend (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Prosjektansvarlig har vært Brødrene Berg AS ved Rolf Jarle Andreassen. Prosjektet ble finansiert av FHF og Innovasjon Norge. Til sammen 8 bedrifter har deltatt aktivt med egeninnsats og gjennomføring av forsøk. Målsettingen ...
  • Optimization of Instrument Design for In-Line Monitoring of Dry Matter Content in Single Potatoes by NIR Interaction Spectroscopy 

   Wold, Jens Petter; O'Farrell, Marion; Andersen, Petter Vejle; Tschudi, Jon (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Dry matter (DM) content is one of the most important quality features of potatoes. It defines the physical properties of the potatoes and determines what kind of product the potatoes can be used for. This paper presents ...
  • Optimization of quality and yield of stockfish by end-drying in climatic controlled storage 

   Indergård, Erlend; Joensen, Sjurdur; Widell, Kristina Norne (Chapter, 2018)
   Stockfish is gutted and de-headed unsalted fish, and airdried outdoor by hanging on racks. Cod (Gadus morhua) is the high-quality stockfish product and is dominant in volume. After outdoor drying from March, the stockfish ...
  • Optimization of the Balance between Protein, Lipid and Carbohydrate in Diets for Lumpfish (Cyclopterus lumpus) 

   Hamre, Kristin; Berge, Gerd Marit; Sæle, Øystein; Holen, Elisabeth; Kousoulaki, Katerina; Remø, Sofie Charlotte; Krogdahl, Åshild; Lein, Ingrid (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   The aim of this study was to investigate how the dietary balance between protein, lipid, and carbohydrate affects growth, welfare, and health with focus on immune responses, in lumpfish of body weight ranges 1.7-10 g and ...