Now showing items 134-153 of 1685

  • Biofilms remember: Osmotic stress priming as a microbial management strategy for improving salinity acclimation in nitrifying biofilms 

   Navada, Sharada; Vadstein, Olav; Gaumet, Frederic; Tveten, Ann-Kristin; Spanu, Claudia; Mikkelsen, Øyvind; Kolarevic, Jelena (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Biogenic amines in krill meal: Liquid chromatographic determination with post-column derivatization and fluorescence detection 

   Hovde, Gunnhild; Wang-Andersen, Jarle; Asbjørnsen, Bente (Research report, 2015)
   Biogenic amines are formed by microbial decarboxylation of amino acids and represent a considerable toxicological risk in some food products. This method is intended for quantification of histamine, cadaverine and putrescine ...
  • Biprodukter fra kongekrabbe (Paralithodes Camtschaticus) 

   Stenberg, Even; Siikavuopio, Sten Ivar; Gildberg, Asbjørn; Mundheim, Harald; Jakobsen, Ronny Andre (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Årlig fangst av kongekrabbe i Finnmark fylke har økt fra 50 tonn i 2004 til 1.906 tonn i 2011. I 2011 ble det eksportert ca. 5 % (ca. 95 tonn) levende krabbe til markedet. De resterende 95 % (ca. 1800 tonn) av krabbene ...
  • Bleking og vinterisering av råolje fra makrell restråstoff 

   Haugen, John-Erik; Thoresen, Lars; Meisland, Ane; Oterhals, Åge (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Syv kommersielle blekejordstyper fra tre leverandører er blitt screenet for effektivitet under bleking av råolje fra makrell restråstoff mht. reduksjon av farge, oksidasjonsnivå (PV, AV) og flyktige sekundære oksidasjons ...
  • Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Både bløggemetode og tid fra opptak av fisken til blodtapping starter har betydning for hvor godt utblødd fisken blir. Forsøket dokumenterer dette for vanlig anvendte bløggemetoder og for tider fra opptak til bløgging som ...
  • Bløggerutiner ombord på fiskefartøy.Trål, kystline og garn 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Joensen, Sjurdur (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Rapporten beskriver rutiner for bløgging, blodtapping og sløying av hvitfisk om bord på noen trålere og kystfiskefartøy. Hensikten er å avdekke kritiske faktorer og potensial for forbedring av bløggerutinene. Arbeidet er ...
  • Bløgging og holdbarhet på torsk 

   Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian (Research report, 2016)
   Målsettingen med prosjektet var å undersøke henholdsvis: • Om stresset torsk får redusert koaguleringstid sammenlignet med ustresset torsk, og om dette kan påvirke graden av blodtømming. • Hvordan påvirker økt aktivitet/stress ...
  • Bløt hyse. Innledende studier 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Skjerdal, Taran; Olsen, Jan-Vidar (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   Denne rapporten er finansiert gjennom Fiskeridepartementets satsing på ”Produktutvikling og Næringsmiddelteknologi for fiskeindustrien”. Hyse er et problematisk råstoff å håndtere ved at den lett blir bløt. Begrepet bløt ...
  • Bløt hyse. Spalting av hysefilet etter skinning 

   Joensen, Sjurdur; Olsen, Jan-Vidar (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter hovedsakelig registrering av spalting under filetering og skinning av hyse som er kjølelagret på is i 2 til 7 dager. Skinningen er foretatt som en sammenlignende test av Baader 51 og Trio FDS 105. ...
  • BRASIL: Import av klippfisk, demografi og resultater fra fokusgrupper om klippfisk i Nordøst-Brasil 

   Østli, Jens (Nofima rapportserie, Research report, 2007)
   Brasil er et meget viktig eksportmarked for norsk klippfisk og i denne rapporten er det samlet litt kunnskaper om noen relevante forhold vedrørende Brasil og klippfisk. I Brasil bor det 180–190 millioner mennesker og ...
  • Bred kartlegging av faktorer som påvirker teksturegenskaper i oppdrettslaks ved multivariat tilnærming 

   Mørkøre, Turid; Espe, Marit; Veiseth-Kent, Eva; Terjesen, Bendik Fyhn; Koppang, Erling Olaf; Rørvik, Kjell-Arne (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Formålet med studien var å øke kunnskapen om forhold som påvirker teksturen i laksemuskel og å definere faktorer som kan bidra til bedre fasthet i filet. Fisken i forsøket var oppdrettslaks fra en omfattende fôringsstudie ...
  • Breeding plan for common carp in Europe 

   Nielsen, Hanne Marie; Olesen, Ingrid; Gjerde, Bjarne (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   In this study we present an outline for a selective breeding plan aiming at producing a population of common carp with a high growth rate, a high survival rate, and which is highly resistant to Koi herpes virus (KHV) and ...
  • Brettpakking av fersk sjømat. Noen viktige momenter for de som skal tilby slike produkter 

   Østli, Jens; Esaiassen, Margrethe (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Brettpakket, fersk sjømat har det vært gjentatte forsøk på å etablere i norsk dagligvare. Denne veilederen gir en ”oppskrift” på hva som i dag kan karakteriseres som ”best practice” for de som ønsker å tilby brettpakkede, ...
  • Britiske forbrukeres oppfatning av fersk og tint filet fra torsk. Oppfattes produktene forskjellig og hva består i så fall forskjellene av?Sluttrapport prosjekt FHF # 900444 

   Østli, Jens; Nøstvold, Bjørg Helen (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Storbritannia er et interessant marked for sjømat fordi de utviklingstrekk man ser gjerne gjenfinnes i andre europeiske markeder på et senere tidspunkt. For sjømat er det særlig introduksjonen av ”fersk” sjømat i selvbetjente ...
  • Bruk av bikarbonat og lut under utvanning av tørrfisk. Effekt på mikrobiologisk og sensorisk kvalitet 

   Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Som utvannet produkt har tørrfisk svært kort holdbarhet. Lagringstiden ved 2-4 C kan være så kort som et par dager. I Italia tilsettes ulike kjemikalier under utvanning, mellom annet for å konservere produktet. Produkter ...
  • Bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i fiskeforedling. Deskriptiv statistikk og kvantitativ og kvalitativ analyse 

   Henriksen, Edgar; Pettersen, Ingrid Kristine; Zhang, Dengjun (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   I rapporten redegjøres for resultater fra en kvantitativ og kvalitativ analyse av bruk av permitteringer og utenlandsk arbeidskraft i norsk fiskeforedling. Den kvantitative analysen er basert på detaljert sysselsettingsstatistikk ...
  • Bruk av skyggenett over tørrfisk - Resultater fra tester på Værøy i 2011 

   Joensen, Sjurdur; Wang, Pål Anders; Andreassen, Rolf Jarle (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Det er gjennomført storskala forsøk med henging av tørrfisk under skyggenett. Fisken ble hengt på tre tidspunkt 1. mars, 23. mars og 14. april. På hvert av tidspunktene ble det også hengt fisk som kontroll, uten nett. Bruk ...
  • Bruk av spillvarme til dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge. En bærekraftig proteinkilde til fiske- og dyrefôr 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Lein, Ingrid; Bakken, Anne Kjersti; Berge, Gerd Marit; Løes, Anne-Kristin; Wibe, Atle; Høstmark, Øistein; Langmyhr, Eyolf; Olsen, Børre; Måløy, Knut; Bakken, Ivar; Kvande, Jørund; Malvik, Per Helge; Tvedt, Georg (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Motivasjonen for prosjektet var å legge grunnlag for en kommersiell satsing på å bruke spillvarme i en bærekraftig dyrking og prosessering av andemat i Midt-Norge, for bruk i kommersielle fiske- og dyrefôr samt å initiere ...
  • Bycatch in trawl-fisheries. Sub-project 3 

   Sundet, Jan Henry; Hauan, Marit Anne (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The main goals of this sub-project were to evaluate whether interviewing fishers could be an appropriate method to reveal quantities of the bycatches in the Norwegian trawl fisheries, and to describe the knowledge about ...
  • Bygging av mellomlagringstank, rigging og praktiske tester (Optipro 3). Faglig sluttrapport 

   Olsen, Stein Harris; Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Joensen, Sjurdur; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Majoriteten av trålerne slipper fortsatt fangster på 20–30 tonn direkte ned i mottaksbinger, på samme måte som for 60 år siden. I 2015 finansiert FHF et prosjekt (nr. 901094), som gikk ut på å designe framtidens tråler. ...