Show simple item record

dc.contributor.authorSørensen, Nils Kristian
dc.contributor.authorTobiassen, Torbjørn
dc.contributor.authorMidling, Kjell Øyvind
dc.contributor.authorAlbrektsen, Sissel
dc.date.accessioned2018-12-10T08:26:01Z
dc.date.available2018-12-10T08:26:01Z
dc.date.created2015-04-24T15:42:16Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.isbn978-82-7251-566-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2576749
dc.description.abstractHvert kvartal fra yngelutsett til slakting (7 ganger) ble torsk tatt ut til analyser. Fisken i Skibotn var generelt av høy kvalitet. Den hadde akseptabel tilvekst inntil slaktetidspunktet, desember 2004. Det var perioder med lavere tilvekst pga uvanlig sjøvannskvalitet og tendenser til sykdom. Dette ble kontrollert og det oppstod ikke store problem. Man erfarte også i Skibotn, at fisken i oppdrett blir svært tidlig kjønnsmoden. Dette ble observert allerede første året i sjøen og den andre vinteren var all fisk kjønnsmoden. Dette er naturligvis ikke ønskelig da veksten stopper samtidig som man må fortsette fôringen. Det ble observert melanindeponier i blodårene mellom muskelsegmentet allerede i det første uttaket, da fisken var 2-300 gram. Senere ble dette forhold registrert ved alle uttak. Miljøgifter ble analysert i noen prøver av lever, muskel og fôr. For dioksiner ble samtlige prøver av fiskefilet og fiskefôr fra denne undersøkelsen målt til under EUs øvre grenseverdier for tillatte nivå. Grenseverdier for samlet sum dioksiner/furaner og dioksinlignende PCBer er foreslått til 8 pg WHO-TE/g våtvekt for fiskekjøtt, fiskeprodukter og produkter av dette. Det totale bidraget i torskefilet for PCDD/PCDF og non-orto PCB er kun 0.1 WHO-TE pg/g i dette studiet. Nivåene av tungmetaller i fiskefilet er lavere enn EUs øvre grenseverdier. Nivåene av arsen og kvikksølv i fôrprøvene er like under eller overskrider så vidt grenseverdiene.
dc.description.abstractOppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn
dc.language.isomis
dc.publisherNofima AS (tidligere Fiskeriforskning)
dc.relation.ispartofNofima rapportserie
dc.relation.ispartofseriesNofima rapportserie
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=mhgp21sqZad1eSI6iZ8%2bSMnwpgnzwgNwFPw5%2bUg8z1Q%3d&docid=0f07414ceb1e44315af4907028e48724d
dc.titleOppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn
dc.title.alternativeOppdrettstorsk - fôring, vekst og kvalitet. Rapport fra en produksjonssyklus, 2003-2004, hos Storfjord torsk AS, Skibotn
dc.typeResearch report
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber49
dc.source.issue16/2005
dc.identifier.cristin1239000
dc.relation.projectNofima AS: 6340
cristin.unitcode7543,2,5,0
cristin.unitcode7543,1,5,0
cristin.unitcode7543,1,3,0
cristin.unitnameSjømatindustri
cristin.unitnameProduksjonsbiologi
cristin.unitnameErnæring og fôrteknologi
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record