Show simple item record

dc.contributor.authorGjerde, Bjarne
dc.contributor.authorLein, Ingrid
dc.contributor.authorTanase, Cristina
dc.date.accessioned2016-11-21T13:15:47Z
dc.date.accessioned2016-11-22T08:09:27Z
dc.date.available2016-11-21T13:15:47Z
dc.date.available2016-11-22T08:09:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationNofima rapportserie. 16 p. Nofima AS, 2016
dc.identifier.isbn978-82-8296-410-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2422295
dc.description-
dc.description.abstractPålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. På oppdrag av FHF gjennomførte Nofima, Lerøy, Marine Harvest og Philips Lighting et prosjekt (FHF 901044) for å klarlegge årsaker til mulige avvik mellom rapportert og virkelig antall lus. Det ble foretatt lusetellinger på tre lokaliteter på Nordmøre hver 14. dag fra februar-april 2015. Det ble talt 20 fisk/merd i tre merder/lokalitet og telling. Samme fisk ble talt på tre ulike måter: 1) standard telling på båt ved merden uten kunstig lys 2) i en lyskasse med to valgfrie bølgelengder og intensiteter 3) under lupelampe. Det var ikke systematiske forskjeller i antall lus per fisk mellom de tre tellemetodene. Lysboksen ga dårlig arbeidsstilling, lyset ble oppfattet som ubehagelig, og lysintensiteten var for lav. Det er svært viktig at lus som faller av i bedøvelseskaret registreres og rapporteres. Manglende sammenheng mellom lysforhold og lusetall i dette forsøket samsvarer ikke med og ikke med tellernes subjektive mening om hvor viktig lyset er for tellingen og tidligere funn hos Nofima. Det bør derfor gjennomføres et kontrollert forsøk hvor en undersøker effekt av lysintensitet, tilleggslys og type tilleggslys (fast arbeidslys, hodelykt) på telleresultatene.
dc.description.abstractReliable figures for the number of lice on salmon in cages is important to take measures against lice at the right time. Local lighting and weather conditions may affect the counting results at the cage. Nofima and Philips Lighting conducted a project (FHF 901044) aiming to identify reasons for possible deviations between reported and actual salmon lice numbers. Lice were counted on 20 fish/cage at three locations at Nordmøre every second week during February-April 2015 using three methods: standard counting at the cage, light box and magnifying lamp. There was no systematic differences between counting methods. The light box gave uncomfortable working positions and light conditions. It is important to report number of lice remaining in the anesthetic bath. Lack of coherence between light conditions and lice count contradicts the counters subjective opinion that light conditions are important and previous findings in Nofima. It should therefore be carried out a controlled experiment to study the effect of light intensity, additional lighting and type of additional lighting (fixed work lights, headlamps) on the lice count.
dc.language.isonor
dc.relation.urihttps://nofimaas.sharepoint.com/sites/public/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=GlI%2fUtxZ7mvYuddrGm6VavMC0qWYHlj%2bLpiC5wJau74%3d&docid=06ac3031117374a2d9bdaf2ba8be3bd20&rev=1
dc.titleTelling av lakselus
dc.title.alternativeRapport/Report 34/2016 - English Summary
dc.typeResearch report
dc.date.updated2016-11-21T13:15:47Z
dc.identifier.cristin1391520
dc.relation.projectNofima AS: 11155
dc.relation.projectFiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond: 901044


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record