• Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer for norsk sjømatindustri 

   Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   De siste årene har sjømatkonsumet i Norge blitt redusert. Denne rapporten ser på muligheter og barrierer innen norsk sjømatindustri for å bidra til økt konsum av sjømat. Denne delen av rapporten er basert på intervju av ...
  • Økt konsum av sjømat i Norge. Muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel 

   Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   De siste årene har sjømatkonsumet i Norge blitt redusert. Denne rapporten ser på muligheter og barrierer i norsk dagligvarehandel for økt konsum av sjømat. Rapporten er basert på intervju av kategoriansvarlig for sjømat ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger 

   Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar (Research report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 1. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger - var ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren». Programmet ble startet opp i 2011 og avsluttet sommeren 2016. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk 

   Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Sørdahl, Patrick Berg; Isaksen, John Roald; Bendiksen, Bjørn Inge; Karlsen, Kine Mari (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 2. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 2 - Sektorens rammebetingelser og regelverk – er en ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Nyrud, Thomas; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Svorken, Marianne; Henriksen, Edgar; Karlsen, Kine Mari (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 3. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 3 - Økonomiske rammebetingelser i Norge – er en aktivitet ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 4 - Markedsbasert høsting 

   Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald; Hermansen, Øystein; Karlsen, Kine Mari; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Iversen, Audun (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» – Arbeidspakke 4. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 4 – Markedsbasert høsting – er en aktivitet som har hatt ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold 

   Dreyer, Bent; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter; Isaksen, John Roald; Svorken, Marianne; Bendiksen, Bjørn Inge; Hermansen, Øystein; Iversen, Audun; Henriksen, Edgar (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 5. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 5 - Miljøutfordringer og lønnsomhetsforhold – er en ...
  • Økt markedsføring av sjømat i Norge. Ny modell for finansiering 

   Bjørklund, Oddrun; Østli, Jens; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
  • Økt utnyttelse av næringsstoffer fra marint restråstoff 

   Albrektsen, Sissel; Lock, Erik-Jan; Bæverfjord, Grete; Pedersen, Mona Elisabeth; Takle, Harald Rune; Ørnsrud, Robin; Veiseth-Kent, Eva; Waagbø, Rune; Ytteborg, Elisabeth (Research report, 2014)
  • Økt utnyttelse av plommer, søtkirsebær og bringebær med høytrykksprosessering 

   Hovda, Maria Befring; Vangdal, Eivind; Rode, Tone Mari (Research report, 2014)
   I Norge er det et mål å øke forbruket av frukt, bær og grønnsaker. Ved økt produksjon av disse, vil man i høysesongen kunne få en høyere produksjon enn det som blir solgt for fersk konsum. Høytrykksprosessering (HP) kan ...
  • Økt verdiskaping fra biprodukter og bifangst 

   Olsen, Jan-Vidar; Tobiassen, Torbjørn (Research report, 2004)
   I år 2001 var det mulig å ta ut ca 110.000 tonn biprodukter fra den norske laksefiskproduksjonen. Biprodukter fra sjømat har tidligere blitt betraktet som avfall og dermed uegnet til produksjon av produkter med høyere ...
  • Økt verdiskaping ved utnyttelse av fiskeskinn 

   Gildberg, Asbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Målsetningen med prosjektet er, gjennom formidling av kunnskap og nye ideer, å bidra til økt verdiskaping av fiskeskinn fra filetindustrien. Rapporten gir en oversikt over råstoffgrunnlag, råstoffets egenskaper og det ...
  • Økt verdiskapning med kvalen som råstoff. Fokus på kvalkjøtt 

   Østli, Jens (Research report, 2006)
   Fra myndighetene er det et ønske at sjøpattedyrene skal inngå i en økosystembasert forvaltning av havets ressurser. Dette kan innebære en høyere fangst av vågekval enn i dag. En viktig forutsetning er at kvalkjøttet kan ...
  • Økte drivstoffkostnader – konsekvenser for landindustrien 

   Dreyer, Bent; Isaksen, John Roald (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Rapporten er et resultat av en henvendelse fra Sjømat Norge om en vurdering av effektene av å fjerne dagens ordning med refusjon av mineraloljeavgiften. Hensikten med denne rapporten er å drøfte hvilken effekt økte ...
  • Ørretrogn til konsum 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Olsen, Stein Harris; Kalberg, Monica (Research report, 2016)
   Resultatene viser at den kjønnsmodne hunn regnbueørret får en visuell kvalitetsreduksjon spesielt i kjøttfarge og ytre kjennetegn. De biokjemiske analysene viser mindre eller ingen signifikante forskjeller i næringsverdi ...