• Differentiation in the Atlantic salmon industry: A synopsis 

   Cojocaru, Andreea-Laura; Iversen, Audun; Tveterås, Ragnar (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   The value chain for farmed salmon has experienced substantial changes over the past decades as a result of innovation in production technology, logistics, distribution and marketing that have helped facilitate the rapid ...
  • Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport 

   Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Prosjektet var organisert med fire delprosjekter, på hhv. produksjon, arealforvaltning, samarbeid og scenarioer med tanke på utviklingen fram mot 2030. • I 2030 bør samfunnet ha etablert andre reguleringsmekanismer på ...
  • iPROCESS innovation - Innovative and Flexible Food Processing Technology in Norway - 2020:00981 A 

   Krupa, Alexandre; Andersen, Petter Vejle; Wold, Jens Petter; Thakur, Maitri; Verboven, Pieter; Lind, Morten; Dreyer, Heidi Carin; Vatn, Jørn; Tveterås, Ragnar; Sandvold, Hilde Ness (Research report, 2020)
   To develop novel concepts and methods for flexible and sustainable food processing in Norway with the aim of coping with small volume series and high biological variation in existing raw materials, to enable increased raw ...
  • Markedsforskning knyttet til sjømat - Kartlegging i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika 

   Bjørklund, Oddrun; Asche, Frank; Sogn-Grundvåg, Geir; Tveterås, Ragnar; Honkanen, Pirjo; Voldnes, Gøril; Isaksen, John Roald; Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Denne rapporten er en kartlegging av markedsforskning knyttet til sjømat i Norge, Vest-Europa og Nord-Amerika. Hensikten er å få oversikt over hvilke organisasjoner som gjør hva knyttet til dette temaet. Kartleggingen viser ...
  • Områdesamarbeid i norsk havbruk 

   Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
  • QUALIDIFF – Quality-based differentiation of salmon 

   Voldnes, Gøril; Altintzoglou, Themistoklis; Sogn-Grundvåg, Geir; Iversen, Audun; Honkanen, Pirjo; Onasaka, Yuko; Tveterås, Ragnar; Asche, Frank; Young, James A. (Lecture, 2018)
  • Regelrett eller rett regel? Håndtering og praktisering av regelverket for havbruksnæringen 

   Robertsen, Roy; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje; Solås, Ann-Magnhild; Sørgård, Bjørn; Asche, Frank; Tveterås, Ragnar (Research report, 2016)
  • Rettslig rammeverk for norsk havbruksnæring - Kartlegging av dagens status 

   Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Andreassen, Otto; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje; Sørgård, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Asche, Frank; Robertsen, Roy (Research report, 2015)
   Ambisjoner om videre vekst i norsk havbruksnæring har vært hyppig uttalt, både av næringen selv, og av skiftende regjeringer. Sentralt er at næringen skal gis muligheten til vekst, så lenge det skjer innenfor miljømessige ...