• Telling av lakselus 

   Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; Tanase, Cristina (Research report, 2016)
   Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. På oppdrag av FHF gjennomførte ...
  • Telling av lakselus 

   Gjerde, Bjarne; Lein, Ingrid; Tanase, Cristina (Research report, 2016)
   Pålitelige tall for antall lus på laks i merd er viktig for å kunne sette inn tiltak mot lakselus på riktig tidspunkt. Lokale lys- og værforhold kan påvirke telleresultatene ved merdkanten. På oppdrag av FHF gjennomførte ...