• Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2000 

   Sundet, Jan Henry (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   I alt 15 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2000. Dette er færre enn i 1999. Resultatene viser at problemene med ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2001 

   Sundet, Jan Henry; Hjelset, Ann Merete; Fermann, Brynjulf (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   I alt 14 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 2001. Dette antall registreringer er på samme nivå som i 2000. Resultatene ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn- og linefisket i 2002 

   Hjelset, Ann Merete; Sundet, Jan Henry; Fermann, Brynjulf (Research report, 2003)
   I alt 28 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe i garn og linefisket på strekningen fra Grense Jakobselv til Hammerfest. gjennom hele 2002. Antallet registreringer er høyere enn i 2001 noe som gir et sikrere ...
  • Bifangst av kongekrabbe i garn-og linefisket i 1999 

   Sundet, Jan Henry (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   I alt 16 fiskere har registrert bifangst av kongekrabbe ved eget fiske med torskegarn, rognkjeksgarn og line i området Varanger – Nordkapp gjennom hele 1999. Dette er noe færre enn i 1998. Resultatene viser at problemene ...
  • Bycatch in trawl-fisheries. Sub-project 3 

   Sundet, Jan Henry; Hauan, Marit Anne (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The main goals of this sub-project were to evaluate whether interviewing fishers could be an appropriate method to reveal quantities of the bycatches in the Norwegian trawl fisheries, and to describe the knowledge about ...
  • Joint report for 2000 on the red king crab (Paralithodes camtschaticus) investigations in the Barents Sea 

   Kuzmin, Sergey; Sundet, Jan Henry (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   The present mean estimates of legal males above 150 mm CW in REZ and NEZ are 1 513 000 and 676 000 respectively. Estimates of total stock with CL > 60 mm in REZ are 12 546 000. There are no such estimates in NEZ. In NEZ ...
  • Toktrapport fra haneskjellundersøkelser i Porsangerfjorden 9. – 11. april 2002 

   Sundet, Jan Henry; Hjelset, Ann Merete (Nofima rapportserie, Research report, 2002)
   I alt 39 skrapetrekk med trekantskrape ble ble foretatt i indre deler av Porsangerfjorden for å undersøke forekomstene av haneskjell (Chlamys islandica) i området. Det ble funnet til dels betydelig mengder skjell og ...