• Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet 

   Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hovedfokus i dette arbeidet har vært differensiering av laksefilet basert på objektiv instrumentell måling av kvalitetsparametere. Farge og fargeutvikling er viktige kvalitetsparametere for differensiering, og i dette ...
  • Blodtapping av torsk - bløggemetoder og tid før bløgging eller direktesløying 

   Akse, Leif; Joensen, Sjurdur; Heia, Karsten; Tobiassen, Torbjørn; Sivertsen, Agnar Holten; Wang, Pål Anders (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Både bløggemetode og tid fra opptak av fisken til blodtapping starter har betydning for hvor godt utblødd fisken blir. Forsøket dokumenterer dette for vanlig anvendte bløggemetoder og for tider fra opptak til bløgging som ...
  • Effekter av antioksidanter på klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Eilertsen, Guro; Wang-Andersen, Jarle; Pedersen, Kjetil; Ersvær, Trond; Dørum, Grethe Kvåle (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Godt betalende europeiske markeder etterspør hovedsakelig klippfisk fra torsk fordi den har en lys farge. Klippfisknæringen ønsker derfor å bedre fargen på dagens seiprodukter for å få tilgang til disse markedene. Målet ...
  • Evaluering av system for automatisk deteksjon av kveis i torskefileter 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Et nytt system for automatisk deteksjon av kveis i torsk har blitt evaluert under industrielle betingelser ved en filetbedrift i Finnmark. Resultatene for påvisning av lyse kveis stemmer overens med tidligere forsøk, der ...
  • Holdbarhet på klippfisk. Forbedret prosedyre for prøveuttak (AP1) 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Johansen, Jørn-Owe; Sivertsen, Agnar Holten; Skjelvareid, Martin Hansen; Gundersen, Bjørn; Breiland, Mette Serine Wesmajervi (Research report, 2015)
   Holdbarhet på klippfisk er et tema både klippfiskindustrien og kjøpere av klippfisk ønsker mer kunnskap om. Det har spesielt vært knyttet interesse til holdbarhet ved lagring ved forhøyet temperatur fordi distribusjon og ...
  • Imaging Spectroscopy as a tool for detection of nematodes, blood, skin remnants and black lining in cod fillets 

   Heia, Karsten; Nilsen, Heidi; Sivertsen, Agnar Holten (Research report, 2003)
   Automation of the trimming operation is a problem with high priority in the fish processing industry. This is a natural follow up of the automatic pin bone removal project. This work has focused on developing Imaging ...
  • Kvalitetsmålinger på hvitfisk 

   Esaiassen, Margrethe; Heia, Karsten; Herland, Hilde; Sivertsen, Agnar Holten (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   For å øke verdiskapingen i fiskerinæringen er det viktig å identifisere hva som utgjør de største kvalitetsutfordringene, hvor eventuelle kvalitetsfeil oppstår og hvordan unngå disse kvalitetsfeilene i fremtiden. For å ...
  • Måling av fyllingsgrad i legger fra kongekrabber 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten (Research report, 2003)
   Kongekrabber (Paralithodes camtschaticus) prisklassifiseres basert på fyllingsgraden. Det eksisterer ingen objektiv metode for å måle fyllingsgraden i kokte legger, og det er vanlig å bruke forholdet mellom diameteren på ...
  • Misfarging av klippfisk fra sei 

   Lauritzsen, Kristin; Bjørkevoll, Ingebrigt; Sivertsen, Agnar Holten; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektets mål var å avdekke noen av årsakene til gulbrun og rød misfarging av klippfisk fra sei og teste ut noen produksjonsbetingelser som eventuelt kunne motvirke en slik misfarging. Det er påvist en klar positiv ...
  • On-line sortering av filet. Anvendelse av avbildende spektroskopi 

   Sivertsen, Agnar Holten; Heia, Karsten; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2006)
   Avbildende spektroskopi er en relativ ny måleteknikk som har et stort potensial innenfor automatisk kvalitetskontroll av filet. Instrumenteringen er robust og er godt egnet for å operere i industrielle omgivelser. I dette ...
  • Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet 

   Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Opplevd farge og fargeutvikling i laks under lagring og prosessering er viktige kvalitetsaspekter for laks. Arbeidet så langt har vist at opplevd farge varierer mellom ulike fileter og over tid, og ulike teorier er lansert ...
  • Ripening of salted cod 

   Bjørkevoll, Ingebrigt; Lauritzsen, Kristin; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Gildberg, Asbjørn; Thorarinsdottir, Kristin; Arason, Sigurjón; Jónsdóttir, Rosa; Hellevik, Ann Helen; Rønneberg, Natalia (Nofima rapportserie, Research report, 2008)
  • Sensorisk kvalitet på modnet saltfisk og klippfisk. Effekter av råstoff, saltemetoder og lagringstid 

   Joensen, Sjurdur; Carlehög, Mats; Lauritzsen, Kristin; Dahl, Reidun Wenche; Eilertsen, Guro; Sivertsen, Agnar Holten; Akse, Leif; Bjørkevoll, Ingebrigt (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Det finnes lite kunnskap om sensorisk kvalitet på saltfisk og klippfisk. Målet med denne rapporten var å øke kunnskapen om hva ulike råstoff og ulike saltemetoder betyr for den sensoriske kvaliteten. Et delmål var å se på ...
  • Videreutvikling av VIS/NIR spektroskopi – Bestemmelse av kvalitet 

   Heia, Karsten; Stormo, Svein Kristian; Olsen, Stein Harris; Dissing, Bjørn; Johansen, Jørn-Owe; Aune, Tone Friis; Sivertsen, Agnar Holten (Research report, 2013)