• Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Nova Sea AS 

   Robertsen, Roy; Sebulonsen, Tom; Håland, Marie Nyberg (Research report, 2016)
   Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet "Ringvirkninger i havbruksbedrifter". Rapporten omhandler ringvirkninger i Nova Sea AS og samarbeidende selskap. Datagrunnlaget er fra følgende selskap, Nova Sea AS, Sundsfjord ...
  • Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter. Lerøy Aurora 

   Robertsen, Roy; Pettersen, Ingrid Kristine; Sebulonsen, Tom (Research report, 2016)
   Denne rapporten er en del av FHF prosjektet – Ringvirkninger i havbruksbedrifter Denne rapporten omhandler Lerøy Aurora, som har base i Tromsø og har aktivitet i Troms og Finnmark. Vi synliggjør i første rekke de sosiale- ...
  • Ringvirkningsanalyse Troms - Leverandøranalyse 

   Nyrud, Thomas; Robertsen, Roy; Henriksen, Edgar; Sebulonsen, Tom (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Sjømatnæringen kjøper varer og tjenester fra et stort antall leverandører med god spredning både geografisk og i type næringsaktivitet. Samtidig som leverandørindustrien er viktig for sjømatnæringen gjennom sitt vare- og ...