• Automatisk kvalitetsdifferensiering av laksefilet 

   Heia, Karsten; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter; Ottestad, Silje; Böcker, Ulrike; Carlehög, Mats; Altintzoglou, Themistoklis; Sone, Izumi; Gundersen, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hovedfokus i dette arbeidet har vært differensiering av laksefilet basert på objektiv instrumentell måling av kvalitetsparametere. Farge og fargeutvikling er viktige kvalitetsparametere for differensiering, og i dette ...
  • In-line and non-destructive monitoring of core temperature in sausages during industrial heat treatment by NIR interaction spectroscopy 

   Wold, Jens Petter; O'Farrell, Marion; Tschudi, Jon; Eskildsen, Carl Emil Aae; Andersen, Petter Vejle; Ottestad, Silje (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Opplevd farge og fargeutvikling i laksefilet 

   Heia, Karsten; Ottestad, Silje; Sivertsen, Agnar Holten; Wold, Jens Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Opplevd farge og fargeutvikling i laks under lagring og prosessering er viktige kvalitetsaspekter for laks. Arbeidet så langt har vist at opplevd farge varierer mellom ulike fileter og over tid, og ulike teorier er lansert ...