• A discussion of recent methodologies for combining sensory and extrinsic product properties in consumer studies 

   Asioli, Daniele; Varela, Paula; Hersleth, Margrethe; Almli, Valerie Lengard; Olsen, Nina Veflen; Næs, Tormod (Journal article, 2016)
   Understanding the interaction of sensory and extrinsic product attributes in consumer preferences has been identified as one of the key pillars for raising the likelihood of food products’ success in the market. Over the ...
  • Økologisk mat i storhusholdninger - utfordringer og muligheter 

   Dalen, Gunhild Akervold; Granli, Britt Signe; Olsen, Nina Veflen; Longva, Åshild; Grini, Ida Synnøve (Research report, 2015)
   Formålet med rapporten er å kartlegge storhusholdningers syn på utfordringer og muligheter knyttet til bruk av økologiske produkter. Rapporten bygger på en seminarrekke i 2012 samt to undersøkelser utført av Nofima; en ...