• Bærekraftig etterbruk av rensefisk – Faglig sluttrapport AP3 

   Voldnes, Gøril; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Hermansen, Øystein; Hogrenning, Egil; Kvalvik, Ingrid; Nikitina, Ekaterina; Stormo, Svein Kristian (Nofima rapportserie;, Research report, 2021)
   I dette prosjektet har vi forsket på muligheter og utfordringer knyttet til etterbruk av rensefisk som har hatt deler av sin livssyklus i merdene sammen med laksen for å spise lus. Vi har hatt en tverrfaglig tilnærming, ...
  • Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk – Innledende undersøkelser om kvalitet, markedsoppfattelse og økonomi 

   Heide, Morten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Hermansen, Øystein; Hustad, Anette; Joensen, Sjúrður; Johansen, Ove; Kristoffersen, Silje; Nikitina, Ekaterina; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
   I denne rapporten studeres 5. generasjons oppdrettstorsk produsert ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Prosjektet har en eksplorativ tilnærming, der målsetningen er å identifisere relevante problemstillinger for videre ...
  • Gjenfangst, bedøvelse, avliving og etterbruk av rensefisk (CleanCatch). Sluttrapport FHF-prosjekt 901560 

   Foss, Atle; Bjelland, Reidun Marie; Skiftesvik, Anne Berit; Voldnes, Gøril; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Heide, Morten; Hermansen, Øystein; Hogrenning, Egil; Kvalvik, Ingrid; Nikitina, Ekaterina; Stormo, Svein Kristian; Roth, Bjørn (Akvaplan-niva rapport, Research report, 2021)
   Denne rapporten tar for seg utfordringer knyttet til temaene gjenfangst, avlivning og etterbruk av rensefisk som har hatt deler av sin livssyklus i merdene sammen med laksefisk for å spise lus. Gjenfangst av rensefisk er ...