• Bedøvelse og bløgging av fisk om bord i fartøy – Faglig sluttrapport 

   Tobiassen, Torbjørn; Hustad, Anette; Evensen, Tor Hatten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Joensen, Sjurdur; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Mejdell, Cecilie Marie (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   I forsøk 1 ble det sett på hvordan elbedøving eller slagmaskin etterfulgt av mellomlagring i underkjølt vann eller luft før bløgging påvirket restblod i fisken. Slag som metode ga en relativt flat utvikling av restblod i ...
  • Behandling av filet i svak saltlake før superkjøling.Vektutbytte og drypptap under kjølelagring etter superkjøling 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Dahl, Reidun Wenche (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Lakebehandling før superkjøling gav vektøkning. Vektøkningen var størst i den sterkeste laken og økte med oppholdstiden. Det var ingen sammenheng mellom vektøkning og størrelse på filetene (vekt). Ved oppholdstider på 10 ...
  • Beiteadferd hos torsk relatert til ei nyutviklet torsketeine 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke ...
  • Desalting of tails and loins of dried salt-cured saith by cooking 

   Lorentzen, Grete Elisabeth; Martinsen, Gustav; Heia, Karsten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Before preparation of a meal from the dried salt-cured fish, reducing the salt content by soaking the fish into water is commonly applied. In Jamaica and in the Dominican Republic, however, the salt content is reduced by ...
  • Det kommersielle potensialet til oppdrettstorsk – Innledende undersøkelser om kvalitet, markedsoppfattelse og økonomi 

   Heide, Morten; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Esaiassen, Margrethe; Hermansen, Øystein; Hustad, Anette; Joensen, Sjúrður; Johansen, Ove; Kristoffersen, Silje; Nikitina, Ekaterina; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
   I denne rapporten studeres 5. generasjons oppdrettstorsk produsert ved Havbruksstasjonen i Tromsø. Prosjektet har en eksplorativ tilnærming, der målsetningen er å identifisere relevante problemstillinger for videre ...
  • Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Fangstskaderegistrering 2014–2020 - Vurdering av kvalitetstilsyn i regi av Norges Råfisklag 

   Joensen, Sjúrður; Bendiksen, Bjørn Inge; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Nilsen, Heidi (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Fra 2015 har Norges Råfisklag gjennomført tilsyn med fiskekvalitetsforskriftens § 5, 6, 7 og 8 i Nord-Norge. Nofima har som et oppdrag fra Nærings- og Fiskeridepartementet gjennomført et følgeprosjekt som måler råstoffkvaliteten ...
  • Fiske og råstoffhåndtering for god kvalitet - Nofimas forskningsaktivitet under Fiskeridirektoratets tilskudd til fiskeriforskning, for 2019 

   Nilsen, Heidi; Siikavuopio, Sten Ivar; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Tobiassen, Torbjørn; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Hustad, Anette (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Forskning på kvalitet på sjømat er et sentralt område for Nofima, og et viktig tema for ei framtidsrettet næring. Fiskeridirektoratets forskningsmidler legger til rette for næringsrettet forskning i et format hvor forskning ...
  • Hodekapping av hvitfisk. Vanninnhold og mikrobiell vekst i torsk når den lagres i is/vannblanding med og uten hode 

   Esaiassen, Margrethe; Martinsen, Gustav; Eilertsen, Guro; Gundersen, Bjørn; Dahl, Reidun Wenche; Wesmajervi, Mette Serine (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   I dag føres om lag 140.000 tonn hodekappet fisk i is og vann eller kjølt vann (RSW) om bord i norske fiskefartøy. I henhold til EUs hygieneregelverk (hygienepakken) vil det ikke bli tillatt å oppbevare hodekappet fisk i ...
  • Holdbarhet på produkter av bløytet-, fryst- og tint tørrfisk. Faglig sluttrapport 

   Joensen, Sjúrður; Rotabakk, Bjørn Tore; Hansen, Anlaug Ådland; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Rode, Tone Mari; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Tørrfisk som bløytet produkt har kort holdbarhet kjølelagret. Utfordringen er høyt antall bakterier i produktet etter bløyting, som begrenser holdbarheten som kjølt produkt. Flere tørrfiskprodusenter jobber med å bløyte, ...
  • Holdbarhetskriterier for tørrfisk – forprosjekt. Faglig sluttrapport 

   Joensen, Sjúrður; Carlehög, Mats; Heia, Karsten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Tørrfiskbedrifter er pålagt å merke sine produkter med holdbarhet. I dag er det satt en holdbarhet på 2 år uten at dette er godt dokumentert. I dette forprosjektet skal en undersøke holdbarhetskriterier for tørrfisk. I ...
  • Ilandføring av usløyd torsk, hyse og sei – optimal behandling og kjøling med hensyn til kvalitet på fisk og biprodukter 

   Akse, Leif; Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Rapporten presenterer resultater fra tre forsøk med kjølelagring av usløyd torsk, hyse og sei. Hensikten var å undersøke hvor lenge fisken kunne lagres usløyd før dette i uakseptabel grad reduserte kvaliteten, avhengig av ...
  • Injisering som første del i salteprosessen 

   Joensen, Sjurdur; Martinsen, Gustav; Akse, Leif; Gundersen, Bjørn; Eilertsen, Guro; Carlehög, Mats; Aune, Tone Friis (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Det er gjennomført forsøk både i småskala og storskala hvor injisering har vært benyttet som første del i salteprosessen. I forsøkene er forhold som lakestyrke, lakemengde injisert og temperatur i laken testet ut. Utbytte ...
  • Kongekrabbe – foredling og industriell bearbeiding 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Stenberg, Even; Jakobsen, Ronny Andre; Carlehög, Mats; Eilertsen, Guro (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Forsøkene har vist at det er en rekke parametere som påvirker både kvalitet og utbytte ved prosessering av kongekrabbe, fra hel levende krabbe frem til ferdig prosessert produkt, kokt frossen cluster. Resultatene våre viser ...
  • Kvalitet på levendelevert torsk som dør i merd – Hvordan ulik oppholdstid i sjøvann etter død påvirker kvaliteten 

   Esaiassen, Margrethe; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Martinsen, Gustav; Nilsen, Heidi; Tobiassen, Torbjørn Inge; Joensen, Sjúrður (Nofima rapportserie, Research report, 2022)
   I dette arbeidet er det vist at holdbarheten til både hel fisk og filet ble forkortet med to dager dersom fisken lå 24 i stedet for 10 timer i sjøvann etter død, selv ved de lave sjøvannstemperaturene som ble brukt i dette ...
  • Kvalitetsforbedring av ryggsei 

   Joensen, Sjurdur; Bjørkevoll, Ingebrigt; Martinsen, Gustav; Hellevik, Ann Helen; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Rapporten oppsummerer resultatene fra hele prosjektperioden fra slutten av 2007 til 2009. Målsetningen har vært: Utfordringer ved fremstilling av ryggsei, fra produksjon til ferdig produkt, med fokus på forbedret kvalitet ...
  • Kvalitetsutfordringer med stor snurrevadtorsk - Kunnskapsstatus fra tidligere forskning 

   Tobiassen, Torbjørn; Kristoffersen, Silje; Joensen, Sjúrður; Martinsen, Gustav; Olsen, Stein Harris (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Med bakgrunn i innrapporterte kvalitetsutfordringer med stor snurrevadtorsk, utførte Nofima i 2020 en forundersøkelse hvor landinger fra 3 snurrevadfartøy ble undersøkt med hensyn på kvalitetsfeil på flekket fisk. Her ble ...
  • Kveis i torsk under kjøling av usløyd fisk.Kan kjøling i is og sjøvann benyttes som metode for å fjerne kveis? 

   Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   I prosjektet skulle det testes ut om det var mulig å redusere antall kveis i torskemuskelen ved å legge torsken rund i issørpe noen timer før den ble sløyd. I forsøkene i prosjektet var det liten aktivitet å registrere hos ...
  • Lakefrysing av sjømat 

   Stormo, Svein Kristian; Martinsen, Gustav; Ageeva, Tatiana Nikolaevna; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   I dette prosjektet er lakefrysing testet som mulig metode for å fryse inn hyse. Hyse som råstoff er vanskelig å prosessere på grunn av svinn under produksjon og spalting av muskulatur. Frysing forsterker ofte disse ...
  • Levende levert hyse som er kontrollert slaktet gir store fortrinn under prosessering og kjølelagring 

   Tobiassen, Torbjørn; Martinsen, Gustav; Kristoffersen, Silje; Hustad, Anette; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjúrður; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Nordtvedt, Tom Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2019)