• Kartlegging av marint restråstoff i Troms 

   Larsen, Thomas Andre; Pleym, Ingelinn Eskildsen (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Målet med kartleggingen er å få oversikt over hva som finnes av marint restråstoff i Troms i dag, samt forventet råstoffsituasjon de nærmeste årene. Oversikten skal bidra som beslutningsgrunnlag for biomarine næringsaktører ...
  • Lønnsomhet i fartøygruppen under 11 meter lengde 

   Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Henriksen, Edgar (Research report, 2013)
   Regnskapstallene for fartøyene under 11 meter indikerer at lønnsomheten i gruppen har vært svak over tid. Flere faktorer kan imidlertid bidra til at datamaterialet ikke gir et representativt bilde av avkastningen på ...
  • Norske torsketrålere – Struktur og lønnsomhet 

   Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over utviklingen i den norske torsketrålflåten. Rapporten er en del av en SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon) kalt CRISP som er et samarbeid mellom HI og Nofima ...
  • Oppdrettsteknologi og konkurranseposisjon 

   Iversen, Audun; Andreassen, Otto; Hermansen, Øystein; Larsen, Thomas Andre; Terjesen, Bendik Fyhn (Research report, 2013)
   Hovedspørsmålet i denne rapporten har vært om ny oppdrettsteknologi, som i mindre grad enn dagens notbaserte anlegg er avhengig av Norges naturgitte fortrinn, kan true Norges konkurranseposisjon som verdens fremste produsent ...
  • Ringnot – Struktur og lønnsomhet 

   Larsen, Thomas Andre; Dreyer, Bent (Research report, 2013)
   Hensikten med denne rapporten er å gi en oversikt over utviklingen i den norske ringnotflåten. Rapporten er en del av en SFI (senter for forskningsdrevet innovasjon) kalt CRISP som er et samarbeid mellom HI, Nofima og ...