• Bløgging og holdbarhet på torsk 

   Tobiassen, Torbjørn; Heia, Karsten; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Joensen, Sjurdur; Karlsen, Kine Mari; Skjelvareid, Martin Hansen; Stormo, Svein Kristian (Research report, 2016)
   Målsettingen med prosjektet var å undersøke henholdsvis: • Om stresset torsk får redusert koaguleringstid sammenlignet med ustresset torsk, og om dette kan påvirke graden av blodtømming. • Hvordan påvirker økt aktivitet/stress ...
  • Driftsøkonomi og kvalitetsfeil i foredling av fisk – Resultater fra intervju med bedrifter og produksjonsforsøk 

   Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Svorken, Marianne (Research report, 2013)
   Formålet med dette prosjektet var å koble data fra fartøy og produksjonsanlegg for å utvikle et system for målrettet høsting, med den hensikt å optimere kvaliteten på råstoffet og verdien på sluttproduktet. For å utvikle ...
  • Endringer i arealplanlegging av sjøområder? Mulig betydning for havbruk 

   Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Tilgang på sjøareal er sentralt for den videre utviklingen i norsk havbruksnæring. Denne rapporten har hatt som hovedhensikt å se på hvordan arealplanlegging i sjø kan endres, og hvordan det kan påvirke havbruk sin tilgang ...
  • Fangstsertifikat og opprinnelsesmerking for tørrfisk 

   Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Fra 1. januar 2010 må et fangstsertifikat sendes med alle norske forsendelser til EU. Dette er et tiltak for å forebygge og forhindre ulovlig, uregistrert og urapportert fiske. Prosjektets målsetting var å gi innspill til ...
  • From controversy to dialog in aquaculture 

   Karlsen, Kine Mari; Andreassen, Otto; Hersoug, Bjørn (Research report, 2015)
   The Norwegian government has great ambitions for growth and development in the Norwegian aquaculture industry. At the same time, the aquaculture industry also encounters significant opposition by different stakeholders and ...
  • Havbruksforvaltning mot 2030 – faglig sluttrapport 

   Robertsen, Roy; Mikkelsen, Eirik Inge; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Misund, Bård; Dahl, Irene Vanja; Osmundsen, Tonje Cecilie; Sørgård, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Prosjektet var organisert med fire delprosjekter, på hhv. produksjon, arealforvaltning, samarbeid og scenarioer med tanke på utviklingen fram mot 2030. • I 2030 bør samfunnet ha etablert andre reguleringsmekanismer på ...
  • Hvor kommer maten fra? 

   Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Krav til dokumentasjon av historien til matvarer øker. Dette har ført til at myndighetene nå etablerer strengere krav slik at informasjon om matvarene kan spores gjennom hele verdikjeden. Den norske regjeringen har satt i ...
  • Identification Schemes for Traceability Systems –Inspiration and experiences? 

   Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Karlsen, Kine Mari; Olsen, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   This report gives a brief overview of available information on the use of identifications (ID’s) in traceability systems. The main points arising form this analysis are: • Standardisation (such as standards published by ...
  • Innføring av elektronisk kjedesporbarhet for fersk hvitfisk til innlandsmarkedet 

   Karlsen, Kine Mari; Sørensen, Carl-Fredrik; Forås, Eskil; Olsen, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
  • Intensive aquaculture and sustainable regional development in the Arctic region – from controversy to dialogue (AquaLog) 

   Hersoug, Bjørn; Karlsen, Kine Mari; Solås, Ann-Magnhild; Kvalvik, Ingrid; Johnsen, Jahn Petter; Young, Nathan; Brattland, Camilla; Schreiber, Dorothee; Simonsen, Knud; Olofsson, Erik; Thorarensen, Helgi (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   The main objective of the AquaLog project is to understand factors and forces that influence the aquaculture controversy in the Arctic communities. This report summarizes the second workshop in Vancouver, Canada 23-27th ...
  • Journalføring og digitale løsninger i klippfisknæringen – en kartlegging av funksjonalitet – Faglig sluttrapport 

   Robertsen, Roy; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Robertsen, Karine (Nofima rapportserie, Research report, 2017)
   Se kapittel 1
  • Kartlegging av hendelsesforløp og beredskap under giftalgeangrepet våren 2019 - Astafjorden, Ofotfjorden, Vestfjorden og Tysfjorden 

   Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2019)
   Rapporten beskriver hendelsesforløpet og beredskapen i forbindelse med giftalgeangrepet i Astafjorden, Ofotfjorden, Vestfjorden og Tysfjorden våren 2019: hva skjedde, hva ble gjort, hva fungerte og hva fungerte ikke. ...
  • Kvalitetsfeil og økonomiske konsekvenser - Kartlegging av bedrifters synspunkter i hvitfisksektoren 

   Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Hermansen, Øystein; Akse, Leif (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Formålet med dette delprosjektet var å kartlegge bedriftenes synspunkter på hvilke kvalitetsfeil som er de alvorligste med hensyn til bedriftens lønnsomhet, årsaker og konsekvenser av kvalitetsfeilene, og i hvor stor grad ...
  • Kvalitetsforbedring og miljøgevinster i norsk villfisksektor – Kvalitetsforbedring i fangstoperasjoner. Sluttrapport 

   Esaiassen, Margrethe; Akse, Leif; Karlsen, Kine Mari; Donnelly, Kathryn Anne-Marie; Joensen, Sjurdur; Midling, Kjell Øyvind (Research report, 2013)
   Gjennom erfaring, kunnskapsutvikling og effektiv forvaltning er viktige fiskebestander nå i godt hold og kvotene er økende. Utfordringen er å utnytte den gunstige ressurssituasjonen til å skape produkter som har høy verdi ...
  • Limitations to growth: Social-ecological challenges to aquaculture development in five wealthy nations 

   Young, Nathan; Brattland, Camilla; Digiovanni, Celeste; Hersoug, Bjørn; Johnsen, Jahn Petter; Karlsen, Kine Mari; Kvalvik, Ingrid; Olofsson, Erik; Simonsen, Knud; Solås, Ann-Magnhild; Thorarensen, Helgi (Journal article; Peer reviewed, 2019)
  • Markedsbasert høsting av fiskeressurser – Sluttrapport for 2010 

   Dreyer, Bent; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Karlsen, Kine Mari; Bendiksen, Bjørn Inge (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i prosjektet Markedsbasert høsting av fiskeressurser i prosjektperioden 2010/11. I rapporteringsperioden har det i prosjektet vært utført fire hovedaktiviteter. De har vært ...
  • Material flow and information flow at Insalus, a mineral water company 

   Olsen, Petter; Karlsen, Kine Mari (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Traceability will be an immensely important subject for the food industry these upcoming years. The TRACE R&D project is a European joint effort between food industry and solution providers, assisted by research institutes ...
  • Målrettet fangst av vill fisk 

   Karlsen, Kine Mari; Hermansen, Øystein; Henriksen, Edgar; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2010)
   Knapphet på ressursene har ført til et økende behov for å vurdere potensialet for økt verdiskaping i villfisksektoren. Flere forhold tyder på at potensialet for økt verdiskaping er stort dersom det er mulig å utvikle ...
  • Miljømerking av fisk og norsk fangstmønster 

   Karlsen, Kine Mari; Dreyer, Bent (Nofima rapportserie, Research report, 2009)
   Utredningen kartlegger hvordan fangstreguleringer og fangstadferd samsvarer med kriterier for miljøgodkjenninger av villfanget fisk. I studiet er de tre miljømerkene for villfanget fisk Marine Stewartchip Council, KRAV og ...
  • Områdesamarbeid i norsk havbruk 

   Karlsen, Kine Mari; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Tveterås, Ragnar; Osmundsen, Tonje Cecilie (Nofima rapportserie, Research report, 2019)