• Fra biprodukt til hovedprodukt. Eksempler på nye konsumprodukter fra biprodukter av laks og hvitfisk 

   Olsen, Jan-Vidar; Johnsen, Oddrun (Research report, 2003)
   Rapporten beskriver innledningsvis generelle utviklingstrekk i sjømatmarkedet. Hovedformålet er å vise eksempler på produktutvikling hvor anvendelse av biprodukter som filetavskjær og rygger har gitt nye produkter med ...
  • Lite utnyttede ressurser - En litteraturgjennomgang av potensielle arter 

   Johnsen, Oddrun (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Av 220 tilgjengelige arter i våre farvann utnyttes kun 10%. I kjølvannet av LUR-programmet, som ble etablert på begynnelsen av 1990-tallet, har forskning blitt satt inn mot en rekke av disse ”nye” artene. Noen av disse ...
  • Opplevd kvalitet og image til oppdrettet og oppfôret torsk i det norske og engelske restaurantsegmentet 

   Heide, Morten; Johnsen, Oddrun; Tobiassen, Torbjørn; Østli, Jens; Hamnvik, Siri (Research report, 2003)
   Rapporten omfatter resultatene fra en markedsundersøkelse der et utvalg på 60 norske og engelske kjøkkensjefer har vurdert kvaliteten på oppdrettet og oppfôret torsk. De 30 norske kjøkkensjefene mente at den oppdrettede ...
  • Råvareflyt og institusjonelle virkemidler 

   Dreyer, Bent; Johnsen, Oddrun (Nofima rapportserie, Research report, 2000)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra FNL. Prosjektet som denne rapporten er en del av har hatt følgende mål: ● Gi en oversikt over konsesjonsvilkår i den norske trålerflåten som har til hensikt å styre råstoff mot ...
  • The Future for Salmon in Germany 

   Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   The purpose of this report is to describe and analyse the potential development in one of the prime markets for farmed salmon, namely Germany. The report focus on issues that primarily are perceived as important for ...
  • Vareflyt av laks i Tyskland 

   Johnsen, Oddrun; Nilssen, Frode (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
   Rapporten tar for seg vareflyten av laks på det tyske markedet. Først beskrives generelle forhold omkring det tyske matvaremarkedet, hvor vi blant annet ser på konsumet av næringsmidler generelt og fisk spesielt. Deretter ...