• Oppdrettet flekksteinbit – en art for eksklusive restauranter? 

      Johansen, Jan Arvid; Heide, Morten (Nofima rapportserie, Research report, 2001)
      Flekksteinbit (Anarhichas minor) er en av flere marine hvitfisker som kan tilføre norsk oppdrettsnæring nye verdier. Til nå har forskning på arten vært av biologisk og teknisk karakter. Målet er å tilpasse arten til intensivt ...