• Automatisk telling, måling og veiing av levende torsk – vurdering av teknologi for godkjenning ved kjøp og salg 

   Jakobsen, Ronny Andre; Evensen, Tor Hatten; Sæther, Bjørn-Steinar; Isaksen, Bjørnar; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   AquaScan, en teknologi utviklet for telling og veiing av oppdrettsfisk, er testet i forbindelse med leveranse av levende villfanget torsk og på jevnstor oppdrettet torsk. Det er utført 24 tester på villfanget og oppdrettet ...
  • Beiteadferd hos torsk relatert til ei nyutviklet torsketeine 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Hustad, Anette; Thesslund, Tina; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Saltskår, Jostein; Evensen, Tor Hatten; Martinsen, Gustav (Nofima rapportserie, Research report, 2021)
   Innomar AS har utviklet en ny type torsketeine som har som mål å lede torsken lettere inn i teina, hindre at torsken rømmer og samtidig kan holde på stor biomasse. Disse tre faktorene er det behov for å systematisk undersøke ...
  • Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea 

   Humborstad, Odd Børre; Eliassen, Lasse Krøger; Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Ingólfsson, Ólafur Arnar; Hjelset, Ann Merete (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Catches in abandoned snow crab (Chionoecetes opilio) pots in the Barents Sea 

   Humborstad, Odd Børre; Eliassen, Lasse Krøger; Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Ingolfsson, Olafur Arnar; Hjelset, Ann Merete (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Effects of Pumping Height and Repeated Pumping in Atlantic Salmon Salmo salar 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Midling, Kjell Øyvind; Nilsson, Jonatan; Humborstad, Odd Børre (Journal article, 2016)
  • Evaluering av ulike agn til snøkrabbefiske i Barentshavet 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Lorentzen, Grete Elisabeth (Peer reviewed; Journal article, 2021)
  • Fangst og mellomlagring av villfisk ved oppdrettsanlegg 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Tobiassen, Torbjørn; Hermansen, Øystein; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Den merdbaserte produksjonen av laks i norsk oppdrettsnæring har økt betydelig det siste tiåret, og var nær 1 million tonn i 2010. Lokalitetene som benyttes i denne produksjonen blir stadig større, og produksjonen på flere ...
  • Fangstbasert akvakultur. Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk 

   Sæther, Bjørn-Steinar; Noble, Chris; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Svein; Veliyulin, Emil; Misimi, Ekrem; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Mellomlagring, oppfôring og foredling av villfanget fisk” er en del av FHFs hovedsatsing innen fangstbasert akvakultur (FBA) sammen med prosjektet ”Teknologiutvikling for fangst, håndtering og føring av levende ...
  • Fangstbasert havbruk - mellomlagringsløsninger for den mindre kystflåten 

   Midling, Kjell Øyvind; Aas, Kåre; Tobiassen, Torbjørn; Akse, Leif; Isaksen, Bjørnar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2005)
   Prosjektet har evaluert hvilke muligheter den minste kystflåten (< 15 meter) har for å lagre deler av fangsten sin levende (Fangstbasert havbruk). Tre linefartøy og to snurrevadfartøy har deltatt aktivt, men også redskapet ...
  • Feeding response of Atlantic cod (Gadus morhua) to attractants made from by-products from the fishing industry 

   Palm, Anne Christine Utne; Bogevik, André Sture; Humborstad, Odd Børre; Aspevik, Tone; Pennington, Michael Robert; Løkkeborg, Svein (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  • Forbedring av kongekrabbeteine for et mer selektivt og bærekraftig krabbefiske. Faglig sluttrapport 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Haugan, Erling; Gomez, David Izquierdo; Thesslund, Tina; Hustad, Anette (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   I dag brukes det utelukkende sammenleggbare en-kammerteiner for fangst av kongekrabbe på Finnmarkskysten. Det er ingen krav om å bruke rømningsveier i teinene, men fiskerne bruker likevel rømningsveier for å prøve å selektere ...
  • Ilandføring av levendelevert hyse – Optimal behandling, slakting, kjøling og prosessering med hensyn til kvalitet 

   Tobiassen, Torbjørn; Evensen, Tor Hatten; Olsen, Stein Harris; Heia, Karsten; Joensen, Sjurdur; Ingolfsson, Olafur; Humborstad, Odd Børre; Nordtvedt, Tom Ståle; Tveit, Guro Møen (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Når en sammenligner den levendeleverte hysa med tradisjonelt levert hyse på slakte/leveringsdagen, så er det store forskjeller med hensyn på kvalitet. Den levendeleverte hysa som blir pre-rigor prosessert har veldig lite ...
  • Levende hyse og torsk fra snurpenot – muligheter for direkteleveranse, oppfôring, seleksjon og redskapstilpasninger 

   Midling, Kjell Øyvind; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre; Olsen, Stein Harris; Svalheim, Ragnhild Aven; Sæther, Bjørn-Steinar (Research report, 2016)
   Forprosjektet er et oppdrag fra FHF som hadde til hensikt å belyse bruken av not som redskap for fangst av torsk (og hyse) levende til fangstbasert akvakultur (FBA). Rapporten oppsummerer næring- og forskningserfaring med ...
  • Levende torsk og kreps; videreutvikling av tradisjonelle fiskerier i Skagerrak og Nordsjøen 

   Midling, Kjell Øyvind; James, Philip; Evensen, Tor Hatten; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Det er gjennomført tre tokt ombord på garnfartøyet «M/K Nesejenta» hvor samdrift mellom garnfiske etter torsk og teinedrift etter sjøkreps i Nordsjøen ble evaluert. Torsk fanget med garn har vært forsøkt holdt levende. Nye ...
  • Pumping av torsk og laks, faktorer som påvirker velferd og kvalitet 

   Espmark, Åsa Maria Olofsdotter; Humborstad, Odd Børre; Midling, Kjell Øyvind (Nofima rapportserie, Research report, 2012)
   Prosjektet ”Pumping av torsk og laks - faktorer som påvirker velferd og kvalitet” er delt inn i tre arbeidspakker. Arbeidspakke 1: ”Pumping av levende fisk” konkluderer blant annet med at trenging er mer stressende enn ...
  • Slakting direkte fra oppdrettsmerd.Tauranga – fase 3 

   Midling, Kjell Øyvind; Harris, Stephen; Humborstad, Odd Børre; Akse, Leif; Noble, Chris; Evensen, Tor Hatten; Jakobsen, Ronny Andre; Tobiassen, Torbjørn (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   I prosjektet er det gjennomført en lang rekke forsøk og tester, fra merd og helt frem til ferdig filet, ved både lave og høye slaktetemperaturer, internt hos Marine Harvest og ved personell fra Nofima og Havforskningsinstituttet. ...
  • Teiner som fisker selektivt for stor kongekrabbe - minske fangst av undermåls krabbe ved utsortering på fiskedypet 

   Utne-Palm, Anne Christine; Siikavuopio, Sten Ivar; Jørgensen, Terje; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Thesslund, Tina; Saltskår, Jostein; Anders, Neil; Humborstad, Odd Børre (Rapport fra havforskningen, Research report, 2021)
  • Towards more efficient longline fisheries: fish feeding behaviour, bait characteristics and development of alternative baits 

   Løkkeborg, Svein; Siikavuopio, Sten Ivar; Humborstad, Odd Børre; Utne-Palm, Anne Christine; Ferter, Keno (Journal article, 2014)
   Better knowledge of food search behavior in fish is essential for studies that aim to improve longline fishing, particularly through bait development. This review provides an overview of our understanding of how fish detect ...
  • Uttesting av agn til snøkrabbe (Chinoecetes opilio) 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Martinsen, Gustav; Hustad, Anette; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre (Nofima rapportserie, Research report, 2018)
   Akkar og sild er det vanligste agnet som blir brukt under snøkrabbefiske i Barentshavet i dag. Agnbehovet til en båt som fisker med 10000 teiner (1,5 kg agn per teine) og som har 250 effektive fiskedøgn vil utgjøre ca 500 ...
  • Uttesting av Innomar torsketeine i lab og under kommersielle forhold 

   Siikavuopio, Sten Ivar; Løkkeborg, Svein; Humborstad, Odd Børre; Martinsen, Gustav; Evensen, Tor Hatten; Hustad, Anette; Haugan, Erling; Martinsen, Ståle (Nofima rapportserie, Research report, 2020)
   Teinefiske har lang historie, og har vært brukt i flere tusen år, både på skalldyr og fisk. Teiner har flere positive egenskaper som fortsatt gjør den til et aktuelt redskap i moderne fiskeri. Selv om teiner pr i dag ikke ...