• A framework for resluts-based management in fisheries 

   Nielsen, Kåre Nolde; Aschan, Michaela; Agnarsson, Sveinn; Ballesteros, Marta; Baudron, Alan; Borges, Maria de Fatima; Campos, Aida; Chapela, Rosa; Daníelsdóttir, Anna Kristin; Erzini, Karim; Gregersen, Olavur; Holm, Petter; Lucchetti, Alessandro; Margeirsson, Sveinn; Mendes, Hugo Vilela; Olsen, Petter; Rangel, Mafalda; Sala, Antonello; Santiago, José Luis; Sigurdardottir, Sigridur; Silva, Cristina; Sykes, Daryl; Vidarsson, Jonas Runar; Virgili, Massimo; Wise, Laura; Fernandes, Paul George (Journal article; Peer reviewed, 2017)
  • Konsekvensutredning- verktøy for mer bærekraftig akvakultur 

   Andreassen, Otto; Robertsen, Roy; Hersoug, Bjørn; Holm, Petter (Nofima rapportserie, Research report, 2011)
   Konsekvensutredninger (KU) er et vanlig instrument i planlegging av større tiltak på land. Når det gjelder tiltak i sjøområdene er det mindre utbredt, selv om det siden 1997 har vært mulig for forvaltningen å kreve KU for ...
  • Om legitimitetsspørsmål i ressurs- og kvotepolitikken. En utredning for Nærings- og fiskeridepartementet 

   Holm, Petter; Henriksen, Edgar (Nofima rapportserie, Research report, 2016)
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren - Sluttrapport Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger 

   Dreyer, Bent; Holm, Petter; Henriksen, Edgar (Research report, 2015)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren» - Arbeidspakke 1. Programmet ble startet opp i 2011, og Arbeidspakke 1 - Politiske og institusjonelle samfunnsbindinger - var ...
  • Økt lønnsomhet i torskesektoren. Sluttrapport 

   Dreyer, Bent; Bendiksen, Bjørn Inge; Henriksen, Edgar; Hermansen, Øystein; Holm, Petter; Iversen, Audun; Karlsen, Kine Mari; Svorken, Marianne; Isaksen, John Roald; Olsen, Petter; Sørdahl, Patrick Berg (Research report, 2016)
   Rapporten gir en oversikt over aktivitet og funn i programmet «Økt lønnsomhet i torskesektoren». Programmet ble startet opp i 2011 og avsluttet sommeren 2016. Rapporten er organisert på følgende måte. Først redegjøres ...