• Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Nova Sea AS 

   Robertsen, Roy; Sebulonsen, Tom; Håland, Marie Nyberg (Research report, 2016)
   Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet "Ringvirkninger i havbruksbedrifter". Rapporten omhandler ringvirkninger i Nova Sea AS og samarbeidende selskap. Datagrunnlaget er fra følgende selskap, Nova Sea AS, Sundsfjord ...
  • Ringvirkningsanalyse i havbruksbedrifter - Tombregruppen 

   Robertsen, Roy; Håland, Marie Nyberg (Research report, 2016)
   Denne rapporten er en del av FHF-prosjektet "Ringvirkninger i havbruksbedrifter". Rapporten omhandler ringvirkninger i Tombregruppen som består av oppdrettsselskapene Tombre Fiskeanlegg AS, Quatro Laks As, Fjord Drift AS ...